Chodby jsou o přestávkách plné stěhujících se žáků, všechny učebny jsou vytížené na maximum. Tak vypadá situace na Základní škole Komenského v Hustopečích na Břeclavsku podle ředitele Jaroslava Vysloužila. „Na druhém stupni je téměř ve všech třídách třicet žáků, což je na hraně únosnosti pedagogické práce,“ popsal.

Nový ředitel chce v budoucnu snížit počty žáků ve třídách. „Nemůžeme mít školu nafouknutou. Ze 671 žáků bydlí přibližně polovina z nich mimo město. Jedna z variant je nepřijímat žáky ze širokého okolí či nastavit kritéria,“ nastínil Vysloužil.

Dvě hustopečské školy navštěvují třeba děti ze sousedního Kurdějova, kde školu nemají. „Snad to nebude problém. Myslím, že většina Kurdějovských chodí na Základní školu Nádražní,“ podotkl kurdějovský starosta Jaroslav Matýšek.

Počet žáků na základní školách
- Počet žáků základních škol v Jihomoravském kraji byl v ročníku 2017/2018 celkem 101 540. Za čtyři roky stoupl asi o dvanáct tisíc.
- Okresní města, jako zřizovatelé, evidují zvyšování počtu žáků. Podle zástupců radnic jsou však školy kapacitně připravené:
Blansko: 1676 žáků (ročník 2015/2016) – 1930 (ročník 2018/2019)
Břeclav: 2 068 – 2128
Hodonín: 1950 – 2102
Znojmo: 3668 – 3912
Zdroj: Statistický úřad, městské úřady

Velkému přelévání žáků se ale ředitelka druhé školy v Hustopečích Ivana Matějíčková brání. „Nepůjdeme na limit. Do některých tříd se nám třicet žáků ani nevejde. Navíc bychom museli hledat nové učitele, kteří ale dnes nejsou,“ poznamenala.

Silnější ročníky se v lavicích projevují i jinde na jižní Moravě. Ředitel znojemské základní školy na náměstí Republiky Jiří Šmahaj uvedl, že škola dlouhodobě naplňuje kapacitu kolem šesti set dětí ve dvaadvaceti třídách. „Po aktuálních stavebních úpravách budeme přijímat až o padesát žáků víc,“ zmínil.

Mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková upozornila, že město má školy dimenzované pro potřeby svých obyvatel. Dojíždějící jsou navíc. „Řada samostatných obcí neřeší svoji zákonnou úlohu – zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky svým občanům,“ uvedla.Ve čtyřech školách v Hodoníně podle mluvčího radnice Josefa Horníčka vzrostl počet žáků za posledních pět let celkem o víc než dvě stě. „Nejvíc žáků v tomto období přibylo v Základní škole Vančurova – celkem šestadevadesát,“ sdělil Horníček. Loni proto v tamní škole upravovali učebny a navýšili jejich počet.

Z přeplněných tříd nejsou šťastní učitelé. Petr Vlasák vyučuje v Lanžhotě na Břeclavsku. Podle něj je rozdíl mezi dvaceti a třiceti žáky ve třídě obrovský. „Dnes je časté, že má několik z nich speciální vzdělávací potřeby a učitel musí vytvářet individuální písemky nebo zadání úkolů. Navíc udržet pozornost třiceti dětí s různými schopnostmi a omezeními v závěrečných vyučovacích hodinách je už dost těžké,“ vysvětlil muž.Podle ministerstva školství přeplněné třídy musí řešit především zřizovatelé. Ve čtyřech základních školách pod městem Blansko mají nejvíce žáků za poslední dekádu. „Kapacity jsou dostatečné. V současné době o plošném rozšíření neuvažujeme," informovala vedoucí tamního odboru školství Petra Skotáková.

Stejně jako v řadě dalších škol v regionu se teď v těch blanenských zaměřují na budování a modernizaci odborných učeben.Také na Základní škole Komenského v Hustopečích se teď staví. Přibude pět učeben. Na úpravy a nové vybavení získali peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj.