Břeclavan Jan Kochman patří k lidem, kteří mají železnici mezi zájmy. Kdysi se prací na ní živil. Při procházce u historické trati Břeclav – Lednice jej však nadšení přešlo. „Na třiceti metrech je vykradených asi čtyřicet šroubů, které upevňují koleje. A to jsem prošel jen část devítikilometrové cesty. Vždyť je to nebezpečné,” oznámil překvapeně Kochman.

Železnice na jižní Moravě patřila podle jarních kontrol k těm s nejvíce zanedbaným stavem. Představitelé Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se zavázali, že problémy odstraní do podzimu. Jsou přesvědčení, že dnes je stav bezpečný. Celkové náklady oprav na Břeclavsku se vyšplhaly na částku patnáct milionů korun.

Trať mezi Břeclaví a Lednicí funguje sto deset let a letos železničáři připomněli výročí celodenním programem, při kterém se po kolejích proháněla historická parní lokomotiva Šlechtična. Trať jinak brázdí vlaky jen v létě.

„Když tamtudy projede motorák, nejspíš se nic nestane. Ovšem Šlechtična je daleko těžší. Současný stav je velmi nebezpečný. Osobně bych si nedovolil tam takovou lokomotivu vůbec pustit,” upozorňoval muž.

Mluvčí SŽDC Pavel Halla naopak stojí za tvrzením, že trať je bezpečná a pod pravidelnou kontrolou. „Je provozně opotřebená, ale je stále udržována v provozuschopném stavu, je bezpečná pro provoz dráhy a drážní dopravy,” ujistil Halla.

Opravy historické železnice

Dělníci se při letošních opravách historické železnice zaměřili na dotažení upevňovadel, ruční podbíjení pražců a výměnu kolejnicových podpor na dvou a půl kilometrové délce.

„Trať je pravidelně kontrolována formou obchůzek a kontrolních jízd. V příštím roce plánujeme kromě běžné údržby provést výměnu asi pěti set kusů dřevěných příčných pražců,” řekl Halla.

Ředitelka břeclavského muzea Alena Káňová je přesvědčená, že jednokolejka spojující v teplých měsících Břeclav s Lednicí, patří k historickým cennostem regionu. Její hodnota stoupla zejména po zapsání Lednicko-valtického areálu do památkové organizace Unesco v roce 1997.

„Pokud by trať měla někdy v budoucnu zaniknout, byla by to pro Břeclavsko nenahraditelná ztráta,” sdělila Káňová.

Stejně smýšlí také Kochman. „Koleje přežily dvě světové války, první republiku a čtyřicet let komunismu. Všichni by určitě byli rádi, kdyby trať zůstala v provozu ještě dlouho,” uvedl.

Zatímco jednokolejnou železnici využívají zejména turisté, trať mezi Lanžhotem a státní hranicí je v běžném provozu. Na jaře ji však kontroloři označili za místo s nejhorším stavem na celé jižní Moravě. Šrouby chyběly až na sedmdesáti procentech úseku.

„Už je v pořádku. Provedli jsme dotažení upevňovadel, výměna vadných upevňovacích součástí, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, strojní podbití a výměnu mostnic na dvou mostních objektech,” vyjmenoval Halla provedenou práci.