Až do jedenáctého srpna budou v Mikulově tvořit umělci několika rozdílných generací. „Devatenáctý ročník dílny završuje dvouletý koncept, jenž byl dán Poradním sborem Mikulovského výtvarného sympozia a stal se zadáním pro kurátory jednotlivých ročníků – sestavit dvě skupiny umělců," přiblížila Zuzana Skulová, která má na starosti propagaci letošního ročníku.

Výtvarného sympozia se tak zúčastní jak začínající umělci, kteří reprezentují nejnovější názory a přístupy k současnému umění, tak i zástupci starší generace výtvarníků, jejichž dílo je již veřejnosti známé.

Obě skupiny umělců přivádí do Mikulova teoretik a respektovaný kritik umění Martin Dostál. Zvolený kurátor letošního ročníku, který má zásadní vliv na výběr účastníků.

„Pro letošní rok sympozia v Mikulově chci více méně dodržet koncept nastavený v loňském roce kurátorem Jiřím Ptáčkem, to znamená plus šedesát, minus třicet let. Chci ho však lehce rozšířit na plus, minus šedesát a plus, minus třicet," uvedl Dostál.

Jak dodal, chtěl klást větší důraz na tradiční malířské médium. Současně vybral takové umělce, u nichž předpokládal jistou reakci na místo pobytu – tedy Mikulov a okolí, a zejména jistou interakci mezi sebou navzájem.

„Myslím si, že vzájemná komunikace mezi tvůrci je jednou z nejcennějších hodnot, které může takové sympozium přinášet. Nevylučuji tak ani vznik děl, na nichž by se podíleli někteří společně – ve dvojici či trojici," vyjádřil se kurátor letošního sympozia s tím, že jej zajímá také mezigenerační dialog.

„Předpokládám, že zejména mladí malíři budou reagovat na krajinu, město a místní genius loci. Jsem zvědavý, jak budou umělci spolu komunikovat. Předpokládám, že to bude klidné i napínavé zároveň," mínil Dostál.

A které z umělců si na seznam výtvarného sympozia Dostál připsal?

Například sochaře Aleše Veselého, který se výrazně prosadil již jako člen informelní a výrazně existenciální vrstvy umělců šedesátých let.

Postmoderní vzrušení z nekonečných možností obrazů budou v Mikulově reprezentovat dva autoři kdysi spojení v rámci skupiny Normal z počátku osmdesátých let – Milan Kunc a Peter Angermann.

Dále se Mikulovského výtvarného sympozia zúčastní absolventi ateliéru malířství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze David Hanvald a Karel Štědrý, jež charakterizuje nápaditá vysvětlení moderny.

Konceptuálním a akčním přístupem k tvorbě obrazů pak proslul další z mladých umělců, Evžen Šimera. Skupinu tradičně doplní student v roli technického asistenta, kterým tentokrát bude Ondřej Čech.

Kromě výstavy vzniklých děl, bude poslední den sympozia připravený na nádvoří zámku doprovodný program. „Představí se několik zajímavých muzikantů v čele se známým slovenským jazzovým hudebníkem a skladatelem Petrem Lipou," pozvala Skulová.