Měli jsme malou oslavu za stadionem městského sportovního klubu v Poštorné. V noci jsme seděli u ohně a z lesa najednou vyšla liška. Chodila asi půl metru od nás. Neustále jsme ji odháněli, ale pořád se vracela. Postupně začala být agresivní. Skákala po nás a dva z nás podrápala. Nakonec tomu neušel ani kamarád, který spal ve stanu. Liška se podhrabala pod něj a přes plachtu mu poškrábala hlavu.

Takové hrůzostrašné chvíle, jako vystřižené ze scénáře k dobrodružnému filmu, prožíval spolu s kamarády před pár dny mladík z Břeclavi, jenž si raději nepřál zveřejnit své jméno. Redakce jej ale zná. Napadení muži byli až do pátku v péči lékařů infekčního oddělní břeclavské nemocnice. Jejich případ je podle primářky Olgy Měšťánkové málo obvyklý.

„Mladíky jsme na oddělení přijali v pondělí, kdy přišli do kontaktu s krotkou liškou. Dva z nich od ní byli poškrábaní. Protože nešlo vyloučit, že je liška nakažená vzteklinou, zahájili jsme u nich preventivní vakcinaci proti lysse. Stav mužů byl natolik dobrý, že jsme je v pátek propustili domů,“ sdělila Měšťánková.

Jak dodala, napadené mladíky budou lékaři i nadále sledovat. Navíc musejí ambulantně pokračovat ve vakcinaci. „Nezvyklé chování zvířete jsme nahlásili okresní veterinární správě. Takovýto případ napadení liškou je opravdu ojedinělý,“ nechala se slyšet primářka.

Území České republiky je podle ředitele Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Jana Marečka dlouhodobě bez výskytu vztekliny. Proto nevyloučil možnost zaběhnutí plaché lišky z některého z okolních států.

„V republice se provádělo asi pětadvacet let dozadu pravidelně dvakrát ročně očkování lišek. Tím se u nich v podstatě podařilo vzteklinu vymýtit. Nicméně v okolních státech k tomu nedošlo. Protože se jedná o případ z Břeclavi, je možné, že šlo o lišku se vzteklinou z Rakouska,“ zamyslel se Mareček s tím, že v současné době v sobě na jihu Moravy přechovávají virus vztekliny pouze netopýři.

Případné nakažení zkrotlé lišky vzteklinou nevyloučil ani František Zabloudil z Institutu ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. „Liška je divoký tvor, který se nedá jen tak chytit. Jediný způsob, jak zjistit, zda nemělo zvíře vzteklinu, je odchytit jej a odebrat z něj vzorek,“ řekl Zabloudil. I on potvrdil, že napadení člověka liškou běžná nejsou.

Vlastní zkušenost ze setkání s tímto divokým tvorem má také Miroslav Holešinský z Břeclavi. „Narazil jsem na lišku kousek za nemocnicí v lese u odlehčovacího ramene Dyje, když jsem šel do práce. Měl jsem za to, že mě sleduje pes. Když jsem se však podíval, zjistil jsem, že to byla krásná liška. Zdála se mi krotká. Běžela jen pár metrů ode mě, ale jakmile jsem úžasem vykřikl, zmizela v houští,“ vyprávěl Holešinský, který má podle svých slov na lišky štěstí.

IVA VALENTOVÁ
ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI