Důvodem změny je dlouhodobý problém s přestupky proti veřejnému pořádku. Tyto činnosti měl v kompetenci právě odbor dopravy. Potíže jsou především s nárůstem agendy. Právě hustopečský odbor dopravy totiž zastupuje přestupkové komise většiny obcí Hustopečska, kde chybí zástupci s potřebným vzděláním. „Některé obce své komise stále mají, třeba Klobouky u Brna. Spousta z nich je ale nucena převést toto na nás právě kvůli problémům s obsazením místa člověkem s právnickým vzděláním,“ zdůvodnil Michalica.

Jedná se zejména o přestupky na úrovni sousedských vztahů, kdy se dva sousedé nejsou schopní na něčem dohodnout a dokazování je jen obtížné. „Patří sem ale i rušení nočního klidu, zatoulaná zvířata nebo přestupky týkající se zbraní a drog, což však z větší části řeší policie,“ přiblížil tajemník.

Pro obyvatele se podle vedení úřadu nic nemění. „Pouze hlavička ve formulářích. Všichni zaměstnanci i přepážky zůstávají tam, kde doposud,“ ubezpečil tajemník hustopečské radnice Pavel Michalica.

Se změnami v odborech došlo na úřadě i na propouštění zaměstnanců. „Zrušili jsme některé tabulky, došlo k rozdělení agend a celá reorganizace se dotkla asi čtyřiceti zaměstnanců, tedy třiceti procent úřadu,“ vyčíslil Michalica.

Kvůli ekonomické krizi a plánovaným modernizacím a elektronizaci služeb připustil, že změny čekají radnici i v budoucnu. „Předpokládáme, že by v příštím roce mělo dojít k poklesu příjmů města zhruba o dvacet procent. Městský úřad poskytuje služby. A každý občan je naším klientem. Pakliže by o nějakou službu nebyl zájem, pak nebude nic bránit tomu, abychom snižovali počty zaměstnanců. To se ale teprve všechno ukáže,“ naznačil Michalica.