Strašně mně to chybí, rakouskou televizí jsem ještě z éry socialismu odkojený. Břeclavan Milan Vojta jen těžce nese, že od konce minulého týdne už nenaladí na své televizi žádný rakouský program. Podobně jsou na tom i tisíce dalších lidí na Břeclavsku.

Že rakouské stanice už nebudou divákům v Břeclavi k dispozici, oznámila Vojtovi v předstihu kabelová televize, na kterou je připojený. „Hodně mě to mrzí, díval jsem se pravidelně na filmy i zpravodajství. Budu muset naladit satelit, který stále mám, s tím by to mělo jít," doufá Vojta, který si sledováním rakouské televize oživoval i němčinu.

Podle internetového portálu televizního vysílání DigitálníTele­vize.cz si ale nepomůže, protože většina rakouských programů na satelitu je zakódovaná.

Co se stalo?
Po překlopení vysílání rakosukých stanic do DVB-T2 došlo zároveň k zakódování signálu, který je možné odemknout pouze díky modulu nebo přijímači placené služby simpliTV.

S přechodem do vyššího standardu DVB-T2 je od 27. října zakódované také pozemní vysílání rakouské televize. A dostupné jen divákům s hlášeným pobytem v Rakousku. „K příjmu bude zapotřebí speciální přijímače se zabudovaným naprogramovaným CAM modulem anebo předprogramovaný CAM modul platformy Simpli.tv (tedy set-top-box – pozn. autora). Čili to bude něco jako jakási ,bezdrátová kabelovka'," informovala už v září digitalnitele­vize.cz. 
A konstatuje, že příjem televize z rakouských vysílačů v sousedících zemích již v nadcházejících letech nebude možný.

Řada lidí na Břeclavsku, kteří si na bezplatný příjem ORF a dalších rakouských stanic zvykli, proto nyní přemýšlí, co dál. „Díval jsem se hlavně na ORF Sport, teď mám utrum. Bývá tam docela dost zajímavých přenosů, navíc ani kvůli procvičení jazyka to není špatné. Jak to budu řešit, ještě nevím," přiznal trenér stolnětenisových talentů v Břeclavi Jaroslav Hýbner.

Někteří koumáci na Břeclavsku už ale řešení našli. Přijde na nějaké to euro a je „na hraně". „Nechal jsem si koupit předprogramovaný set-top-box od známého v Rakousku, na jeho registraci. A veřejnoprávní rakouské stanice ORF už mi doma zase běží," naznačil možnou cestu muž z Břeclavi, jehož jméno v redakci známe.