Výzvu zveřejnil velkopavlovický starosta Pavel Procházka v aktuálním vydání městského zpravodaje. Práce začnou v dubnu. „I když kostel není majetkem města, je jeho nejvýznamnější kulturní památkou. Město Velké Pavlovice v minulých letech podpořilo rekonstrukci střechy kostela, pomůže ekonomicky i při opravě fasády věže kostela," uvedl starosta.

Kam přispět
Lidé mohou poslat peníze na bankovní účet kostela: 19–1381746379/0800. Jde o přísně účelový účet zřízený pouze ke shromažďování a výdeji peněz na opravu kostela.

Pokud by lidé chtěli opravu fasády podpořit, získají bližší informace například u farní rady. Kostel se dočkal rozsáhlých prací v první polovině devadesátých let minulého století, kdy se dělníci zaměřili právě na věž a fasádu. Od roku 2003 má kostel další dvě přístavby, které slouží jako zákristie a místnost pro matky s dětmi. Původní zákristie se změnila v sociální zařízení. „Hodnota této přístavby činila milion a půl korun a byla zaplacená z darů věřících," oznámil ve zpravodaji kněz Marek Kardaczyňski.

Další větší opravy jsou z let 2009 a 2010. Dělníci měli práci s dřevěnými krovy, výměnou střešní krytiny a dalšími zednickými a klempířskými zásahy. Celkové náklady na opravu činily asi tři miliony. Oprava byla placený převážně z darů věřících.