V kombinaci s kosením má jít o nejlepší cestu záchrany cenných biotopů. „V místech, kde se pase, vznikají specifické podmínky pro kvetení chráněných druhů,“ uvedla Ivana Mariánková, manažerka projektu Life SouthMoravia, který sdružuje pastevce na celé jižní Moravě.

Na Děvíně od konce října svoje padesátihlavé stádo pase Hustopečan Miroslav Vodák a jeho kolega Stanislav Gabriel s manželkou Gabrielou. Budou zde až do konce listopadu. „Sečení na vrcholové ploše probíhá, ale v menší míře. Problém je s odvozem, v tomto případě spíše odnosem posečené hmoty. Výhodnější je tady jednou za dva roky jako alternativu zvolit pastvu. Tyto zásahy jsou základní péčí o teplomilné trávníky,“ popsal manažer lokalit projektu Vilém Jurek.

Největším problém byl ovce na lokalitu dostat. Kamenitý terén a příkrý sklon vrcholu znemožňují jednoduchý přístup. Ovce tak Miroslav Vodák dovezl co nejvýš, do místa zvaného Soutěska. „Poté se přehnaly do připravené ohrady, která začíná v blízkosti turistického chodníku. S usměrněním pomohli pastevečtí psi. Ovce jsou výborně vychované, takže to nebyl problém,“ popsal Jurek. 

Boom výdejních boxů: pomoc vítají i v menších obcích na Břeclavsku

Osmdesátihlavé stádo je podle něj ideální. Zátěž by neměla být příliš intenzivní. Menší počet ovcí by zase neměl takový efekt z hlediska ochrany přírody.

Děvín se přidává k dalším čtyřem lokalitám zařazeným do projektu Life SouthMoravia, kde ovce nebo kozy pomáhají k návratu cenných biotopů. Těmi dalšími jsou Stránská skála, Pouzdřanská step, Miroslavské kopce a Floriánek u Jedovnice. Na poslední moravské lokalitě, Stolové hoře, se začne pást až od příštího roku.

Pastva prospívá na Děvíně v boji s kumulací stařiny. Nemění se díky ní ani chemismus půdy. „Počet rostlin, které nemají rády živiny, by šel rapidně dolů a nahradila by je ruderální vegetace, tedy společenstvo rostlin a živočichů, které vzniklo v podmínkách člověkem výrazně pozměněného prostředí. To jsou kopřivy, bodláky nebo nebezpečná travina třtina křovištní. Trávníky navíc začnou zarůstat dřevinami,“ upozornil Jurek.

Víno a vinná réva, ilustrační foto
Sevar, Blauburger: vinaři na jihu Moravy dávají šanci netypickým odrůdám

Na Děvíně, v místech, kde se pase, vznikají specifické podmínky pro kvetení. Porosty, kde dominují kostřavy, se zatáhly na celé ploše Děvína a dávají možnost zakvést pouze několika druhům. „Tyto trávníky by měly být v režimu pestře kvetoucích porostů. Díky pastvě dojde k mírnému narušení drnu, čímž se vytvoří malé plošky, kde se ostatní druhy mohou uchytit. Další úroveň je ochrana hmyzu. Řada druhů je vázaná na konkrétní druhy rostlin. Jejich housenky se živí pouze jedním druhem rostliny. Jestliže dojde k úbytku zájmových druhů rostlin, dojde i k poklesu zájmových druhů hmyzu. Cílem pastvy je, obecně řečeno, vytvoření co nejpestřejší mozaiky mikrostanovišť a procesů, které budou vyhovovat co nejvíce druhům,“ sdělil manažer lokalit projektu.

Zvířata budou na pastvě více jak čtyřicet dní. „Stejně tak je dostačující intenzita pastvy jednou za dva až tři roky. Větší zátěž zvířaty, která sežerou travní porost a naruší drn, by mohla mít negativní efekt,“ podotkl Jurek.

Kaplička svaté Terezie v Kosticích.
Malérečky ozdobily kapličku svaté Terezie v Kosticích, podívejte se

Na vrchu Floriánek u Jedovnice v Moravském krasu zase svoje ovce pase Petra Patáková. Více než čtyřicet ovcí tu spásá trávní porosty od srpna tohoto roku. „Floriánek je výjimečný svým rázem, geomorfologií a zbytky původních trávníků. Ještě dnes se zde setkáme s kostřavou ovčí, mateřídouškou, máčkou ladní či hrachorem širokolistým. Lokalita je specifická tím, že se jedná o stepní trávníky, které mají jiný podklad než ostatní plochy v Moravském krasu, například v blízkém Rudickém propadání. V současnosti zde probíhá podrobný botanický a entomologický průzkum. První výstupy očekáváme na konci tohoto roku,“ doplnil manažer lokalit projektu.