V blízkosti loveckého zámečku Pohansko mohou každé léto převést své znalosti do praxe studenti archeologie Masarykovy univerzity v Brně. Zkoumají zde ochranný val z dob Velkomoravské říše.

„Na Pohansku provádíme vykopávky každou sezónu. Ani letos tomu nebude jinak,“ uvedl vedoucí výzkumu na Pohansku Jiří Macháček.

Naleziště nedaleko Břeclavi je zajímavé také pro zahraniční archeology. V květnu a červnu ho budou zkoumat američtí vědci. „S českými studenty přijedeme v červnu a celé léto budeme pracovat v terénu,“ doplnil výzkumník.

Zajímavý objev učinili mladí archeologové před třemi roky, když našli zachovalou část opevnění hradiska. „Je to metr vysoká zeď, která byla součástí obranného valu,“ vysvětlil archeolog.

Val z devátého až jedenáctého století sloužil jako hradba proti nepřátelům. V jeho středu odhalili vědci velmožský dvorec a nedaleko něj pohřebiště s asi čtyřmi sty hroby.

„Opevnění je dlouhé skoro dva kilometry. Jeho síla dosahovala osmi metrů. Kamenná zeď je dodnes na některých místech zachovaná až do výšky dvou metrů,“ řekl Macháček. Za valem chránila dvorec ještě dřevěná konstrukce a hliněná výplň. O jak mohutnou stavbu šlo, dokládá dnešní šířka rozvalin, která čítá asi pětadvacet metrů.

Brněnská univerzita provádí na Pohansku pravidelnný výzkum od konce padesátých let minulého století.

Zdeňka Savarová