Program na hustopečském Dukelském náměstí startuje ve středu v devět hodin ráno. Kdo bude chtít, může se například registrovat do evidence dárců krve či kostní dřeně nebo si může nechat bezplatně změřit tlak, popřípadě tuk v těle.

Na Veletrh sociálních služeb v Břeclavi si zájemci ještě počkají. Namísto plánovaného čtvrtku akci posunuli na příští čtvrtek třináctého října. „Začátek bude v deset hodin na pěší zóně před budovou gymnázia," uvedl mluvčí města Jiří Holobrádek.

Celodenní akce nabídne ukázky kompenzačních pomůcek a výuky základů znakového jazyka. Připravené bude také divadelní představení, taneční vystoupení skupiny Lednický ranč a valtických mažoretek.

Jeden ze stánků bude patřit i Oblastní charitě Břeclav. Kromě ukázky své práce budou také prodávat koláče. Jejich prodejem se připojí ke Dni paliativní péče a přispějí tak na činnost právě se rozjíždějícího domácího mobilního hospice. „Domácí hospicová služba je naší zdravotně sociální službou, která umožňuje těžce nemocným strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Paliativní péče znamená útěšná péče," vysvětlila za charitu Alena Káňová.