Výluky se nedotknou mezistátních vlaků Euro city a mezistátních rychlíků. Pro vnitrostátní rychlíky se ve směru z Brna přes Břeclav do Hodonína a Olomouce posouvá čas odjezdu o šest minut, od Šakvic pak pojede vlak již na čas. V opačném směru se čas odjezdu nemění, cestující musí počítat s příjezdem do Brna o šest minut později.

Spěšné vlaky budou v pracovních dnech nahrazeny autobusy. Z Brna do Břeclavi pojede linka B se zastávkami v Hustopečích, Velkých Pavlovicích a Podivíně. Ve směru z Břeclavi do Hodonína mají lidé využít osobních vlaků.

Výluky se týkají i osobních vlaků. Ty ve velké většině vyjedou v jiných časech nebo s jiným omezením.

Na odbočné trati mezi Šakvicemi a Hustopečemi se podřizují spoje přípojům na vlaky na hlavní trati Brno – Břeclav. Kvůli tomu také dojde ke zrušení některých spojů nebo jejich jízdě v jiný čas. Nahrazeny budou autobusovými linkami 540 a 541. Na trati ze Zaječí do Kobylí na Moravě pojedou v pracovní dny vlaky o několik minut dříve.

Navazující autobusové spoje zůstávají v některých případech zachovány, je ale nutné věnovat jim velkou pozornost. Stejně tak jízdám především osobních vlaků. Změny najdou lidé i na vývěskách v železničních stanicích.