V nadcházejícím školním roce se tu otevře Univerzita třetího věku, pobočka Lednice. Po dva semestry budou zájemci o studium na Univerzitě třetího věku docházet na přednášky a semináře jedno odpoledne v týdnu.

Kromě přednášek je čekají i exkurze a další akce. Ke studiu se můžou přihlásit všichni občané České republiky, kteří mají více než padesát let a maturitní zkoušku. Absolventi získají osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.