„Výtěžek z plesu bude použit na nové vybavení kostela, například na opravu oltáře a židlí, do kterých se pustil červotoč a na kterých sedí pan farář a jáhen,“ vyzývají pořadatelé v pozvánce na facebooku. Na ples sveze účastníky z okolních obcí autobus a zahraje jim Hudba Sprint z Blanska. Za vstupné zaplatí sto padesát korun. Pořadatelé ocení i dobrovolné dary do tomboly.