Středověká studna u Pittnerovy uličky, která dodává i v období sucha obyvatelům města užitkovou vodu, je úzce spjata s významnou komunitou novokřtěnců neboli habánů. Ti si v její blízkosti koupili dům v roce 1531 dům. „V roce 2022 vzpomeneme čtyřsté výročí vyhnání novokřtěnců z našeho města. Studnu a její okolí chceme proto zrekonstruovat,“ popsala záměr starostka Hana Potměšilová.

Město má již k dispozici i návrh obnovy. „Odpovídá strohosti, jež byla pro novokřtěnce typická,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta.

Momentálně je vize ve fázi oslovování firem, které by na nové podobě studny měly pracovat. Půjde například o umělecké kováře, kteří by obnovili kovaný baldachýn vycházející z původního vzhledu studny.