Středověká studna u Pittnerovy uličky, která dodává i v období sucha obyvatelům města užitkovou vodu, je úzce spjata s významnou komunitou novokřtěnců neboli habánů. Ti si v její blízkosti koupili dům v roce 1531 dům. „V roce 2022 vzpomeneme čtyřsté výročí vyhnání novokřtěnců z našeho města. Studnu a její okolí chceme proto zrekonstruovat,“ popsala záměr starostka Hana Potměšilová.

Město má již k dispozici i návrh obnovy. „Odpovídá strohosti, jež byla pro novokřtěnce typická,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta.

Boleradičtí ochotníci si připomněli pětadvacet let od premiéry historicky nejúspěšnějšího představení spolku Rok na vsi spisovatele Aloise Mrštíka.
Rok na vsi: Od premiéry nejúspěšnější hry ochotníků z Boleradic uplynulo 25 let

Momentálně je vize ve fázi oslovování firem, které by na nové podobě studny měly pracovat. Půjde například o umělecké kováře, kteří by obnovili kovaný baldachýn vycházející z původního vzhledu studny.