Ten naplňuje poslání nadace zaměřené na rozvoj občanské společnosti na Břeclavsku a Hodonínsku a je financován z výtěžku dobročinné aukce vína.

Uzávěrka příjmu žádostí je 31. března 2009. Formulář žádosti o nadační příspěvek lze stáhnout například na webu www.velke-pavlovice.cz, v sekci aktuality.

Jihomoravská komunitní nadace vznikla z iniciativy občanského sdružení Echo Moravia a jejím cílem je podporovat místní kulturní, vzdělávací a ekologické projekty v břeclavsko-hodonínském regionu.