„Paní Koňaříkové jsme dali šanci, když jsme ji vystěhovali ze zdevastovaného bytu na České ulici do nového bytu. Ten však zničila také. Proto rada města rozhodla neprodloužit jí smlouvu uzavřenou na dobu určitou,“ konstatovala místostarostka města Ilona Žišková Vágnerová.

Koňaříkovou společně s její vnučkou se městu podařilo umístit do azylového domu v Hodoníně. Zbývající tři obyvatelé bytu se odstěhovali neznámo kam. Z osmi psů, o které se zapálená chovatelka v bytě starala, si s sebou odvezla pouze jednoho. Zbytek zvířat odchytila městská policie a odvezla do útulku.

Někteří Mikulovští nyní v souvislosti s případem nesoudné zvířecí mámy poukazují na skutečnost, že před nedávnem radní přidělili jeden z městských bytů její dceři Aleně Kaňové. Podle názoru mnohých mu hrozí stejný osud jako dvěma zdevastovaným by­tům.

Podle Žiškové Vágnerové je ale tato obava neopodstatněná. „Od minulého roku pronajímá město byty podle nových pravidel. Zájemci musejí splnit určité podmínky a poté o přidělení bytu rozhoduje výše nabídnutého nájemného. Paní Kaňová nabídla nejvyšší částku, proto jí byt byl přidělen,“ popsala současný postup uplatňovaný radnicí.

Přidělení bytů doporučuje bytová komise, a to na základě otevírání obálek za přítomnosti právníka a také veřejnosti. „Konečné slovo má však stále rada města, aby mohla posoudit i další hlediska. Pokud má například město s dotyčnou osobou špatné zkušenosti, byt nezíská ani při nejvyšší nabídce,“ řekla místostarostka a zdůraznila, že všechny nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. Jestliže tedy nájemník neplní podmínky, může být vystěhován.

„Udělali jsme vše pro to, aby s městským majetkem bylo nakládáno spravedlivě a transparentně. Bohužel však nemůžeme měnit smlouvy uzavřené v minulosti. U těchto problémových nájemníků tedy musíme čekat na rozhodnutí soudu,“ naráží místostarostka na několik neplatičů nájemného, kteří v Mikulově stále bydlí v městských bytech.