Čtyři miliony korun nájemníci bytů. A dalších skoro devět set tisíc podnikatelé. Takové dluhy evidovala ke konci října společnost Tedos, která se v Mikulově stará o městské byty i nebytové prostory. Největší dluh „visí” na bytovém domě v ulici Brněnská. A to jeden milion tři sta tisíc korun.

„Dům sice město před časem prodalo, nájemníky jsme vystěhovali, ale předešlý dluh zůstává,“ potvrdil ředitel Tedosu Václav Gembický.

I když je celkový dluh na nájemném stále dost vysoký, situace se podle něj za poslední dva roky změnila k lepšímu. „Současné vedení radnice přistoupilo k tomu, že se nové nájemní smlouvy sepisují na dobu určitou, což vítáme. Nájemníci si pak často rozmyslí, zda budou či nebudou řádně platit,“ všiml si šéf Tedosu.

Přísnější podmínky zavedla radnice záměrně. „Město se musí chovat jako řádný hospodář. Zvyšování nájemného nám generuje nové a nové neplatiče a my jsme to museli řešit. Systém nejvýše nabídnuté ceny nájemného jak u bytů, tak nebytových prostor, se osvědčil,” řekl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Podle zásad

Uvolněné byty město pronajímá podle schválených zásad. Nabízené pronájmy se vždy objeví na úřední desce i v městském zpravodaji. O přidělení bytu rozhodují radní. Momentálně má město deset volných bytů. S tím, kdo řádně platí, uzavře po třech měsících smlouvu na jeden rok, která se dále obnovuje.

S nájemníky, kteří se dostanou do tíživé situace a nemohou platit, se snaží správce dohodnout a vše vyřešit mimosoudně. „Nejdříve neplatiče vyzveme upomínkou s možností splatit dluh. S některými se dohodneme i na splátkách. Pokud však uplyne stanovená lhůta a dluh není zaplacený, podáváme žalobu. Rada města pak rozhodne o výpovědi z nájmu,“ přiblížila postup bytová referentka Tedosu Blanka Řežábková.

Pokud nájemník neplatí a nehodlá se ani domluvit na splátkách, dostane z bytu výpověď. „K třicátému listopadu máme takových případů šest,“ sdělila Řežábková,.

Nejrazantnějším způsobem je pak soudně nařízené vyklizení bytu. Nyní se v Mikulově jedná o tři případy.

„Na dlužníky, kteří nechtějí spolupracovat a systém zneužívají, nebudeme rozhodně brát zřetel. V jiných městech jsou na neplatiče mnohem přísnější,“ srovnával Gembický s tím, že každý, kdo si je vědomý problémů s placením nájemného, by se měl snažit s městem dohodnou.

Náhradní přístřeší pro lidi, kteří musí byt uvolnit, Mikulov nemá. Nábytek či jiné osobní věci je možné uložit ve skladech Tedosu. Jediným ubytovacím zařízením města, které slouží pro řešení krizových situací, je azylový dům. V šesti bytech nyní žijí převážně ženy s dětmi.

Mikulov stále vlastní 360 městských bytů a 117 nebytových prostor. Z těch mají v současné době výpověď dva nájemníci, kteří neplní podmínky dohody a neplatí nájemné. A to bývalé Fitcentrum v ulici Svobody a opravna obuvi na Brněnské.

JITKA CHROMÁ