„Beseda bude doplněná ukázkou výběru dobových uniforem napoleonských válek," pozvali na další lákadlo organizátoři.

Jak uvedl Svoboda již v knize o Valticích, například v roce 1805, jen pár dní před bitvou u Slavkova, ve městě pobývalo asi tři sta Napoleonových jízdních vojáků.

Tento v pořadí třetí a poslední z Historických čtvrtků ve valtické galerii začne v pět hodin odpoledne. Na akci zve Obec legionářská Valtice a Klub příznivců vojenské historie Brno 57éme.

Všechny besedy se uskutečnily jako součást projektu Legie 100.