„Jsme na začátku. Budou muset být diskuze s odborníky, stanovení, zónování, projednání,“ nastínil lidovec Petr Hladík, který byl součástí vyjednávacího týmu při stanovování koaliční smlouvy.

Nový pak by se měl podle něj rozkládat v takzvaném véčku mezi řekami Dyje a Morava a pod Lanžhotem a pod Břeclaví. „Nebude zasahovat do Lednicko-valtického areálu ani do intravilánu obou měst. Jde o výrazně menší území než, jak se historicky uvažovalo o chráněné krajinné oblasti,“ poznamenal Hladík.

Moravská Amazonie
Moravská Amazonie: Obavy z těžby? Liché, lesníci mají prosvětlit les

Vyhlášení národního parku by bylo výborným řešením pro unikátní území i podle ředitele jihomoravské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny Stanislava Koukala. „Je spíše zarážející, že takto kvalitní území má dodnes plošnou ochranu naprosto minimální. Na území evropsky významné lokality Soutok-Podluží je chráněno méně procent plochy, než na území hlavního města Prahy,“ porovnal.

Oblast Soutoku

Jedná se o unikátní lokalitu označovanou jako Moravská Amazonie.

Žijí tam vzácné druhy rostlin a živočichů, které už jinde v republice vyhynuly.

Součástí koaliční smlouvy nově vznikající vlády je vyhlášení nového národního parku.

Úředníci z ministerstva životního prostředí pokračují v procesu vyhlašování maloplošných chráněných území Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a Národní přírodní památky Soutok.

Cílem je citlivější a k přírodě ohleduplnější lesní hospodaření. „Soutok je zajímavý především tím, že tam žije spousta druhů, které už jinde v republice vyhynuly,“ podotkl Koukal.

Úředníci z ministerstva životního prostředí zatím pokračují ve vyhlašování soustavy maloplošných chráněných území Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a Národní přírodní památky Soutok. „Nyní jsme ve stádiu vypořádání námitek. K vydanému rozhodnutí pak může být podaný rozklad, což opět proces značně prodlužuje,“ sdělila mluvčí rezortu Dominika Pospíšilová.

Rozhodnutí o ochraně Soutoku touto formou respektují i Lesy České republiky. Ani případný vznik národního parku jako problém lesníci nevnímají. „Těžby na příštích deset let vyplývají z dohody s Agenturou ochrany přírody a krajiny,“ uvedla mluvčí státních lesů Eva Jouklová.

O ochranu krajiny na soutoku Moravy a Dyje se dlouho vedou spory. Jak už Deník Rovnost informoval, například představitelé Lanžhota mají námitky i ke vzniku maloplošných zvláště chráněných území. Podle nich se jedná o polovičaté východisko a navrhovaný způsob neřeší ochranu přírody a problematiku lužního lesa komplexně.

Neshody panovaly v minulosti i mezi rezorty životního prostředí a zemědělství. „Třicet let existuje souboj mezi Českou republikou zastoupenou ministerstvem zemědělství a Českou republikou zastoupenou Agenturou ochrany přírody a krajiny. Jsem šťastný, že to jsou politici, kteří řekli, že už to takhle nejde," prohlásil nyní Hladík.

Zástupci ministerstva životního prostředí se podle mluvčí Pospíšilové ještě nevzdali ani snahy o vznik chráněné krajinné oblasti v daném území. „Pověřili jsme Agenturu ochrany přírody a krajiny ke zpracování studie, která vyhodnotí dopady případného vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok," doplnila mluvčí.