Proč se rozhodla Fosfa stát generálním partnerem Českého olympijského výboru a takto výrazně jej podpořit?

Když mi spolupráci předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval nabídl, nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Základní hodnoty olympismu, jimiž jsou úcta, respekt, disciplína, fair play a spolupráce, jsou podle mne nezbytné i pro skutečný úspěch v podnikání. Ostatně, jsou to hodnoty, které vyznávali Baťové a vystavěli na nich své impérium. A mají své místo i v současném světě, jen na ně svět možná až příliš často zapomíná. U nás ve Fosfě se snažíme, aby byly nedílnou součástí naší firemní kultury. Takže jak to Jiří Kejval popsal, v našem případě opravdu došlo k prolnutí duše firmy a olympijských hodnot. Nabídka spolupráce navíc přišla v době, kdy svět ochromila pandemie nového neznámého koronaviru. Vyvolala vlnu ohromné nejistoty, ale ukázala také, jakou sílu má spolupráce a sounáležitost. Fosfa je společnost, která je součástí regionu a republiky, jsme si vědomi, že máme – v rámci svých možností – i jinou roli než jen ekonomickou. I to platilo u Baťů a platí to pořád. Spolupráce s Českým olympijským výborem je jedna z forem naší společenské odpovědnosti.

Energie, vytápění a elektřina, ilustrační foto
Konečně s proudem. Dodávky elektřiny po tornádu se podařilo zcela obnovit

Dalšími partnery Českého olympijského výboru jsou Toyota, Sazka, skupina ČEZ a mezi nimi firma z Břeclavi. Pro mnohé to bylo překvapení. Měli jste takové reakce?

Musím přiznat, že neměli. Fosfa je možná pro mnohé méně známá společnost, ale ve svém oboru patříme mezi pět nejlepších světových firem, máme výrobní závody v Kazachstánu a v Německu. V českém žebříčku nejlepších firem jsme loni byli hodnoceni na čtrnáctém místě. A obhájili jsme také certifikaci Top Rating mezinárodní ratingové agentury Dun & Bradstreet, kterou jsme poprvé získali už v roce 2019. Výjimečná je tím, že nás řadí do exkluzivního klubu nejdůvěryhodnějších společností, do společnosti pouhého jeden a půl procenta všech světových ekonomických subjektů.

Vyznáváte olympijské hodnoty i ve vaší firmě?

Jsou přirozenou součástí naší firemní kultury, stejně jako ctižádost být nejlepší. Když chcete uspět, musíte mít vizi a té podřídit tvrdou práci. Vize dávají naší činnosti smysl, ale samy o sobě k žádnému výsledku nevedou, tu sílu mají až činy. To platí obecně v životě, ale právě ve sportu nebo v podnikání je velmi dobře a také poměrně brzy vidět, že práce bez vize je mrhání časem a vize bez práce jen prázdné snění.

Je podle vás důležitá i podpora dětí a mládeže, ne jenom vrcholových sportovců?

Naprosto nezpochybnitelně. Sport je nositelem hodnot, které považuji za důležité. Utváří charakter. To sport naučí toužit po úspěchu, obětovat mu tvrdou práci i přijímat případný neúspěch jako motivaci. Což jsou vlastnosti, které považuji za velmi dobré i pro život.

Podporuje Fosfa i nějaké sportovní aktivity na jižní Moravě?

Dlouhodobě podporujeme v břeclavském regionu dvě oblasti života – vzdělávání a sport, především dětský mládežnický. Logicky směřujeme podporu právě do regionálních aktivit. A mám radost, že pomáháme regionálním sportovcům uspět i za hranicemi regionu. Podporujeme mladé břeclavské volejbalisty, hokejisty, judisty, boxery i stolní tenisty v Lednici. A vždy mám radost, když mladí sportovci s logem Fosfa sklízejí úspěchy i mimo náš region, jako se to například daří právě mladým břeclavským volejbalistům. Pomáhat nadání v růstu a na cestě k dalším úspěchům, i to je součást naší společenské odpovědnosti.

Kdo je Ivan Baťka:

Narodil se 28. února 1966.

Český podnikatel, generální ředitel a jediný akcionář břeclavské společnosti Fosfa.

Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Po roce 1989 začal podnikat, v roce 2002 převzal silně zadluženou břeclavskou chemičku, které hrozil bankrot, a s vizí vybudovat světově úspěšný podnik ji začal přetvářet do moderní podoby.

Je obdivovatelem baťovských podnikatelských principů a idejí, které uplatňuje v praxi.

Mají například vaši zaměstnanci k dispozici nějakou tělocvičnu, kde se mohou odreagovat?

To jste se dotkl určitého dluhu. Tělocvičnu mají naši hasiči, pro které je fyzická kondice nutnou podmínkou akceschopnosti. Zaměstnanci zatím tuhle možnost nemají, ale jako bývalý aktivní sportovec mám i tělocvičnu ve svých plánech. Jen je pravda, že prioritu měly a zatím mají jiné projekty. Před dvaceti lety, když jsem do Fosfy vstoupil, byla takřka před krachem, byl to předlužený podnik bez budoucnosti, s minimálním exportem a zastaralými, nekonkurenceschopnými produkty. Zahájili jsme opravdu důslednou transformaci a někdejší chemičku jsme proměnili v moderní inovativní podnik, zaměřený z drtivé většiny na potravinářskou výrobu. Pětadevadesát procent produkce vyvážíme do celého světa. Dnes investujeme stovky milionů do projektů digitalizace, cirkulární ekonomiky a úsporného nakládání se zdroji. A přijde čas i na tu tělocvičnu. Nicméně aktivní sport zaměstnanců podporujeme alespoň účastí na různých amatérských soutěžích a turnajích, máme úspěšné týmy v sálovém fotbale, veslaře pro závody dračích lodí, střelecké družstvo…

Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Má se ještě vůbec kam posouvat?

Už jsem to naznačil. Kdybych neviděl prostor, kam se posouvat, nemohl bych podnikat. Pořád se máme v čem zlepšovat. Nikdy nebudeme největší. Ale proč bychom nemohli být nejlepší? Náš smělý cíl je stejný jako cíl olympioniků, které podporujeme – být nejlepší na světě.

Zasáhla firmu Fosfa nějak nynější covidová situace, která pokračuje už skoro dva roky? Měli jste třeba problémy s dodávkami či s velkým počtem nemocných zaměstnanců?

Asi není firma, kterou by koronavirus nějak nezasáhl, která by jej nepocítila. Zásadním způsobem nás neovlivnila, ale určitě nás učila hledat nové cesty a nová řešení. Dokázali jsme se změnám a novým podmínkám poměrně rychle a úspěšně přizpůsobit. Svým způsobem jsme byli na nečekané připraveni, protože podnikání žádné jistoty neskýtá. Ale rozhodujícím faktorem byla morálka, schopnosti a spoluodpovědnost všech našich spolupracovníků. Jinými slovy, problémům jsme se nevyhnuli, ale nebyly fatální a dokázali jsme je zvládnout, jako jsme zvládali mnohé problémy i před pandemií. A našli jsme i prostor pomoci potřebným, břeclavské nemocnici jsme například pomohli nákupem kyslíkových koncentrátorů, přispěli jsme i příspěvkovým organizacím jinde v republice.

Byli jste v posledních dvou letech v zisku, nebo jste museli někde hledat úspory?

Jsme dlouhodobě zisková a rostoucí společnost, přestože v začátku transformace jsme prošli skutečně náročným obdobím, kdy jsme vlastně zcela změnili produktové portfolio a z výroby jsme vyřazovali i produkty, které sice tehdy tvořily podstatnou část našeho zisku, ale z dlouhodobého hlediska nám nedávaly smysl.

Takže se vám daří se rozvíjet?

Kdyby se nám to nedařilo, nikdy bychom nemohli obstát. Jenom růst a neustálé zdokonalování jsou cestou k dlouhodobému úspěchu. Dnes jsme v nejlepší pětce, ale chceme být těmi nejlepšími.

Co plánujete v nejbližší době za novinky?

Pokračujeme v transformaci, kterou jsme před sedmnácti lety zahájili. V přeměně někdejší chemičky v inovativní výrobní společnost, zaměřenou na potravinářství a přírodní drogerii a kosmetiku, což dokládají naše nové značky Feel Eco a Feel Greens, s nimž se mohou setkat už i koncoví zákazníci. Potraviny a čistota, ať již těla či domácnosti, to jsou dvě oblasti, ve kterých vidíme dlouhodobou perspektivu. V nejbližších letech budeme do rozvoje společnosti investovat nejméně miliardu korun.

Co stihnete letos?

Dokončíme výstavbu plně automatizovaného expedičního skladu, pokračujeme v projektu digitálního dvojčete, připravujeme projekty, které výrazně sníží naši spotřebu energií a vody. A kromě investic do areálu a technologií musím zmínit, zvláště v současné složité době, investice do lidí. Tomáš Baťa ctil zásadu, že v hubených letech se lidem musí přidávat nejvíc. Držíme se toho i my, platy zvyšujeme každoročně zhruba o sedm procent. Fabrika bez lidí, to jsou jen zdi. A ty pro úspěch nestačí.