„Mají k sobě ale zajištěné sociální a pedagogické asistentky,“ informovala ředitelka školky Zlata Mrláková.

Školka má dostatečně velké a světlé prostory odpovídající současným moderním trendům a požadavkům. „Máme nový nábytek, velké množství hraček i didaktických pomůcek,“ doplnila Mrláková. Děti mají k dispozici i posilovací stroje či lezeckou stěnu. Hodnotné je i vybavení pro rozvoj jemné motoriky, smyslů, matematických schopností a čtenářské gramotnosti.

Bylinkové záhony

Celou školku obklopuje rozlehlá zahrada vybavená dřevěnými herními prvky , pískovišti, stinnými zákoutími i bylinkovými záhony.

Od roku 2003 prochází školka postupnými rekonstrukcemi. „Vyměnili jsme okna, vchodové dveře a celou budovu jsme zateplili. Ve všech třídách také vznikly nové umývárny,“ řekla ředitelka.

Školka se také zapojuje do kulturního života v obci. Děti se pravidelně účastní folklorních slavností Podluží v písni a tanci, a také připravují program na Setkání seniorů. Společně se žáky ze základní školy vystupují i v programu ke Dni matek. (bs)