V roce 1966 zde vznikly dvě nové třídy.Přístavbou nové budovy pak v roce 1985 přibyla třetí třída spolu s novou školní jídelnou.

V rozmezí let 2011 až 2019 došlo v budovách k mnoha opravám. Školka se dočkala nových oken i vchodových dveří, zateplení či fasády. Ve staré budově byl dokonce zřízený i výtah.

U mateřské školy se nachází pouze malý školní dvůr. „Využíváme proto hlavně dětského hřiště na Nové ulici. Je dobře upravené a vybavené pro potřeby dětí předškolního věku,“ informovala ředitelka školky Lenka Balgová.

Krásná příroda

Mnoho podnětů k poznávání poskytuje dětem i krásná příroda kolem blízkého rybníka a lesa. „Snažíme se udržovat a rozvíjet také dobrou spolupráci s místními spolky a organizacemi, se základní školou i okolními mateřskými školami,“ doplnila Balgová.

Děti se účastní pod vedením svých učitelek mnoha výtvarných soutěží, kde získaly již řadu ocenění.
Vedle školních činností nabízí školka i angličtinu pro nejmenší, předplaveckou přípravu či bruslení.
V současné době navštěvuje mateřskou školu 67 dětí rozdělených do tří věkově smíšených tříd Berušek, Sluníček a Koťátek.