Specifikum školky je také spolupráce se základní školou. „Nabízíme tak dětem plynulý přechod z mateřské školy do základní a to bez zbytečného stresu. Dítě přichází do známého prostředí,“ vysvětlila vedoucí učitelka Iveta Žáková.

Mateřinka se nachází uprostřed obce. V její blízkosti jsou lužní les, rybník, řeka, louky a pole. Poloha školky tedy přímo vybízí k vycházkám do přírody. „Snažíme se tak vést děti k lásce k přírodě a vytvářet zdravé životní návyky. Vycházky do přírody střídáme ještě s pobytem na školní zahradě,“ doplnila Žáková.

Součástí školky je kuchyň a jídelna, která v roce 2008 prošla celkovou rekonstrukcí. Školka nabízí nejen kvalitní péči o děti, ale také nadstandardní aktivity jako třeba sportovní a kulturní akce, výlety, besedy či akce pro rodiče.

V současnosti se děti i učitelky těší na novou budovu školky, jejíž výstavba začne ještě v letošním roce.