Po loňské údržbě vandaly poničených panelů, výměně části směrovek na trase a úpravě schůdnosti cest hodlá letos organizace trasy kolem Boleradic obohatit o další zajímavosti

„Na nejpůvabnějším místě pohledu na vesnici a její okolí chceme postavit dřevořezbu připomínající věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Umístěna bude nedaleko bývalého staroslovanského pohřebiště z dob Velké Moravy,“ prozradil člen výboru boleradického Techsportu Jan Horák.

Mezi viničními tratěmi, konkrétně na rozcestí čtyř cest, pak plánuje organizace vybudovat drobnou architektonickou stavbu tvaru trojúhelníkové boží muky. Bude zasvěcena třem vinařským patronům, kteří mají určitou návaznost na Boleradice. Bezprostřední okolí obou staveb bude upraveno pro návštěvníky jako malá odpočívadla. A také doplněna nezbytnými informacemi.

„Cílem bude zvýšení přitažlivosti a vůbec zpestření naučné stezky. Chceme také něčím přispět svazku Modré hory, k němuž se městys připojuje,“ vysvětlil Horák.

Práce by podle něj měly začít co nejdříve, aby mohly skončit do poloviny roku. Na podzim se totiž v Boleradicích připravuje další rozsáhlá akce, kterou bude stavba rozhledny na vrchu Nedánov. Také do jejího budování se hodlá Techsport zapojit, byť se jedná o projekt městyse.