Dnes se vám dostane té nedozírné cti, státi se svědky toho, kterak se místo, kde jindy nudíme návštěvníky strohými informacemi, promění v dům bláznovství a bizarností. V místo, kde neplatí žádná pravidla kromě jediného: bavit vás, lidičkové, nebo vás aspoň naštvat. A tímto, prosím, pokládejte noc na lednickém zámku, za zahájenou!

Takto barvitě přivítal hromovým hlasem muž v historickém obleku s korunou na hlavě víkendové návštěvníky na lednickém zámku. Tedy přesněji řečeno ty, kteří přišli na speciální večerní prohlídky, kdy jindy opuštěné zámecké prostory ožily historickými postavami.

„Vidím, že se v rytířském sále bude díti cosi pozoruhodného. Ja, bitte, komm,“ popoháněla početný dav z jedné místnosti do druhé průvodkyně svojí roztomilou německou češtinou. V každé čekaly svérázné historické postavy se svým příběhem.

„No to ti povím, než mě ten můj pustil, to zas bylo otázek: Kam jdeš? S kým? Co tam budeš dělat? Kdy se vrátíš? Vezmeš mě s sebou? Po téhle otázce vím, že musím okamžitě zmizet, protože přijdou další,“ stěžovala si své přítelkyni mladá šlechtična v kuřáckém salonku.

Ten byl svého času určený výhradně pro pány. Tentokrát si ale dámy s manžely prostě vyměnily role. „Ani mi nemluv. Ten můj, ten by pořád jenom štrikoval, pletl a vyšíval. A prý, abych štrikovala s ním!“ pohoršovala se za hurónského smíchu diváků druhá z žen.

Vrcholem netradiční noční prohlídky byl popis zvláštního živočišného druhu – aristokrata obecného. „Dříve než aristokrata obecného uvidíte, tak jej patrně ucítíte,“ nakláněla se s nevábným výrazem v obličeji k nadutě se tvářící zástupkyni popisovaného druhu dobově oděná učitelka s ukazovátkem.

Aristokraté to s hygienou nepřeháněli

„Aristokracie měla po celá staletí k osobní hygieně zvláštně odměřený postoj. Koupání bylo povoleno jen ve vybraných dnech v roce a i tak se této nepříjemné události snažil kdekdo vyhnout zběsilým úprkem. Proto se také těla aristokratů stávala vyhlášeným rejdištěm (model se zběsile škrábe) nejrůznějších drobných potvůrek, díky nimž se aristokrat často podobá tolik spřízněným primátům,“ popisovala.

„Aristokrata obecného poznáte na první pohled hlavně díky jeho šatstvu, které je honosné, vyrobené z nejdražších látek, avšak těžké, nepohodlné a krajně nepraktické. Za další je pro aristokracii typické, že cokoliv nad rámec pomalých procházek, jemné konverzace, hudby a vyměšování, je považováno za práci,“ zdůraznila věci znalá mentorka poslední slovo, na které reagovala aristokratka vyděšeným vyjeknutím.

Návštěvníci se královsky bavili a netradiční noční prohlídku proloženou scénkami ocenili několikrát spontánním potleskem. Další příležitost podívat se v noci na oživlý lednický zámek se nabízí sedmého a osmého srpna.