Důvodem jejího vzniku je podle Rothscheinové nevole se záměrem vybudovat parkoviště namísto veřejné zeleně v parčíku mezi ulicemi Slovácká a Břeclavská. „Už nám nezbývá, než se pokusit zamezit realizaci tohoto nehorázného projektu právě touto cestou. Vše si upekla rada, zastupitelé projekt odhlasovali, přestože nevědí, v jaké fázi se aktuálně nachází či zda se pokročilo dál. Na naše otázky nikdo neodpovídá, přestože se šeptá, že projekt je kompletně připravený ke stavebnímu řízení včetně platebních parkovacích automatů,“ neskrývala rozčarování zastupitelka.

Okrašlovací spolek Lednice opakovaně upozorňuje, že ačkoli je projekt připravený už od začátku letošního roku, dosud nedošlo k žádné debatě s obyvateli obce. „Lidé mě zastavují na ulici a ptají se na věci k této záležitosti, o které nic nevím. Což je velice smutné. Radnice dokonce obešla i památkáře, kteří k chystaným pracím zaujali nesouhlasné stanovisko,“ upozornila Rothscheinová.

Desítky běženců se ukrývaly v nákladním autě z Turecka. Jihomoravští celníci je objevili ve čtvrtek v podvečer při kontrolách na dálnici D2 na Břeclavsku.
Zadržené uprchlíky z tureckého kamionu na dálnici D2 převezou ze země

Národní památkový ústav doslova napsal, že na základě prostudování předložených podkladů a znalostí situace konstatuje, že zamýšlené práce nejsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot. Samotné zbudování parkoviště pak doporučil označit za nepřípustné a za řešení ohrožující dochované kulturně-historické hodnoty území.

Zdůvodnění svého rozhodnutí předkládá hned na několika stranách. „Z hlediska urbanistické situace se umístění záchytného parkoviště do centrální části obce jeví jako zcela nevhodné, a to zejména v návaznosti na pěší tah v pásu zeleně procházející ve směru od jihozápadu obce do zámecké zahrady,“ stálo například ve vyjádření.

Proměna parčíku se stromy a keři, přes který si místní zkracovali cestu od zastávek autobusů z náměstí k vlakovému nádraží, v zatravněné parkoviště pro až stovku aut, je podle starosty obce Libora Kabáta jen jedním ze sedmi záměru revitalizace na ploše o rozloze asi 1,3 hektary. „Kritici opakovaně narážejí pouze na parkoviště, přičemž naším dlouhodobým záměrem je obnovit celé toto území. Podařilo se nám postupně převodem získat pozemky od státu a nyní to začínáme řešit. Ze tří čtvrtin půjde o území plné zeleně, pouze z jedné čtvrtiny o parkoviště,“ poznamenal starosta.

Součástí projektu je podle jeho slov úprava okolí prvního stupně základní školy a dalších pozemků až ke kolonádě. Vyrůst má dětské hřiště z umělé trávy, které se již začíná budovat, a obnovy se dočká i zázemí tamního fotbalového Moravanu. „Přilehlá asfaltová plocha se má změnit ve sportovní hřiště, které tam i historicky bývalo a dlouho čeká na své obnovení,“ prozradil starosta.

Vedení obce se chce pokusit na zbudování hřiště získat dotaci. „Aktuálně je vyhlášený dotační titul, který se však 21. prosince uzavírá. Rádi bychom to stihli. Všechny tyto záměry jsou již schváleny zastupitelstvem,“ doplnil Kabát.

Myslivost. Ilustrační foto.
Koronavirus doléhá i na činnost mysliveckých sdružení, říká Švarc

Zda místo parčíku obec nakonec zbuduje zatravněné parkoviště, podle Kabáta zatím zcela jisté není. „Územní plán to umožňuje. Nicméně zda se to uskuteční, uvidíme. Územní rozhodnutí zatím není dokončené, stále je to tedy ve fázi nějakého řízení. Hovořili jsme o tom s památkáři, s odborem dopravy břeclavské radnice i s policií,“ uvedl starosta.

Zmínil zároveň, že jej překvapila reakce památkářů. „Když jsme o travnatém parkovišti hovořili na úrovni studie, tvrdili, že jde o možné řešení s jasně stanovenými pravidly. A naráz, jakmile se spustila kampaň lidí kolem paní Rothscheinové, se vyjádřili negativně. Není tedy vůbec jasné, jak to nakonec dopadne,“ krčil rameny Kabát.

Naposledy se v letošním roce ledničtí zastupitelé mají sejít začátkem prosince. Téma parčíku se tam starosta probírat nechystá. „Obyvatele jsme o projektu několikrát podrobně informovali ve zpravodaji, nemá smysl o tom donekonečna diskutovat. Jde o věc, která pro ně není žádnou novinkou,“ zdůraznil starosta.

Proti vzniku parkoviště se postavil již před časem i správce zámeckého parku Ota Bernard. Zelená plocha mezi Slováckou a Břeclavskou ulicí byla podle něj vytvořena právě v návaznosti na zámecký park. „Dříve se jí říkalo anglická cesta. Táhne se od zámeckého parku až po lednicko-valtickou alej. Jakákoli stavební činnost, kterou by bylo i parkoviště, se sem v žádném případě nehodí. Byla by škoda, kdyby se kompozice parku, ve kterém jsou i vzácnější dřeviny, narušila. Nechápu, že v současnosti, kdy bojujeme o každý zdravý strom, může někdo přijít s takovým nápadem,“ zareagoval Bernard.

Archeologové nalezli na dně hradeb břeclavského zámku také kostry tří lidí, kteří pravděpodobně zemřeli násilnou smrtí.
Objevem roku jsou hradby pod břeclavským zámkem. Našly se tam kostry zabitých

Otevřený dopis lednickým zastupitelům již v únoru tohoto roku zaslala dokonce i Studentská komora Akademického senátu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. „V prostoru navrženého parkoviště probíhá výuka předmětu Dendrologie II oboru Zahradní a krajinářská architektura, která je přímo zaměřena na názvosloví listnatých keřů, a předmětu Dendrologie oboru Zahradnictví. Následně je také zeleň na této ploše využívána jako součást studijních materiálů pro desítky studentů těchto předmětů. A to každoročně v řádu týdnů. Tato lokalita je z důvodu blízkosti sídla fakulty a výlučné přítomnosti určitých druhů pro výuku stěžejní,“ stálo v dopise, který za komoru sepsala Sandra Šuránková.