"Je nebezpečný nejen pro zvířata, ale i pro lidi, zvláště pak pro děti. Po požití způsobí otravu," varují.

Právě v posledních letech dochází podle odborníků k šíření durmanu obecného (Datura stramonium). "K vidění je obzvláště koncem léta na polích jižní Moravy, kde nedošlo ještě k zapravení rostlinných zbytků po sklizni. Rozšiřuje se v okopaninách, kukuřici, zelenině. Mimo pole je častým obyvatelem rumišť, kompostů a hnojišť," upozornil Jan Ševčík z rostlinolékařského ústavu. Na vině je podle něj oteplování klimatu, které durmanu prospívá a jeho výskyt se stále rozšiřuje.

Durman obsahuje alkaloidy jako je hyoscyamin, skopolamin, či atropin. Rostliny představují nebezpečí nejen pro zvířata, ale i pro lidi. Jsou známy otravy z důvodu záměny především dětmi. "Mezi první příznaky otrav patří hyperaktivita, která je doprovázena úzkostí, zmateností a agresivitou. Nemocný má velmi zrychlený pulz, závratě a bušení srdce. Tyto aspekty často vyvolávaní závratě a pocit opilosti. Zorničky pacienta jsou rozšířené a vidění rozmazané. Často se objevují smyslové halucinace," upřesnil Ševčík.