"Začali jsme se zaváděním projektu v září minulého roku, kdy jsme zkušebně vytipovali padesát nejproblémovějších klientů. Protože se nám tento systém osvědčil, od začátku tohoto roku pobírají poukázky i ostatní klienti. Celkem jde asi o pět set osob," řekl Dalibor Neděla. "V souvislosti s tímto krokem jsme zaznamenali množství ohlasů. Naprostá většina z nich je jednoznačně pozitivní, například od maminek malých dětí. Ty především přivítaly skutečnost, že jejich partneři ztratili po zavedení poukázek možnost sociální dávky zpronevěřit. Nyní z nich mají prospěch především jejich děti. Tím se vlastně naplňuje původní smysl sociálních dávek," zdůraznil tajemník.

Zneužívání poukázek se nerozšířilo

S novým systémem se ovšem objevily i tendence s poukázkami obchodovat. Dalibor Neděla tuto skutečnost považuje za okrajový průvodní jev, který poukázkovému systému neubírá na kvalitě. "Zaznamenali jsme několik pokusů poukázky zpeněžit. Jde ale skutečně o jev okrajový. Podle čísel víme, komu jsme poukázky původně vydali, a při několika kontrolách v obchodech jsme nachytali osoby, kterým poukázky nepatřily. Tady vidíme malou slabinu systému. Nejde ovšem o problém zásadního charakteru, neboť se dá poměrně lehce odstranit,"vysvětlil tajemník. Dodal, že břeclavská radnice se v žádném případě nebude vracet k původnímu systému vyplácení sociálních dávek. "S celkovým výsledkem jsme velmi spokojeni a poukázkový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí pokládáme za vysoce pozitivní krok. Rozhodně v systému poukázek budeme pokračovat a ke starému modelu se už vracet nehodláme,"dodal.

Veřejnost chválí radnici

Stejně jako v Semilech, překvapila vedení radnice mimořádně pozitivní reakce široké veřejnosti ihned po zavedení poukázek. "Veřejnost poukazuje na to, že příjemci sociálních podpor by se mohli podílet například na udržování čistoty ve městě. Lidé totiž velmi citlivě a negativně vnímají, že mezi námi žijí osoby, které pobírají relativně vysoké sociální dávky a pro jejich získání nemusí prakticky nic dělat. I z těchto důvodů jsme po zavedení poukázek zaznamenali velmi pozitivní ohlasy od břeclavské veřejnosti. Mně nezbývá než dodat, že stanovisko vedení radnice je zcela totožné s veřejným míněním," prohlásil tajemník městského úřadu.

Břeclav přemýšlí o zavedení kladenského modelu

Vedení břeclavské radnice, tak jako jiná města, už nyní přemýšlí o možnostech jak poukázkový systém vylepšit. Dalibor Neděla považuje za velmi přínosné, že příjemci sociálních dávek jsou motivováni více způsoby. "Budeme samozřejmě poukázkový systém sami zdokonalovat. Velmi se nám líbí tzv. kladenský model, podle kterého se příjemcům poukázek začnou opět vyplácet hotové peníze v okamžiku, kdy si alespoň jeden člen rodiny příjemce najde zaměstnání. Kromě toho už zvažujeme i řadu vlastních nápadů," řekl tajemník. "K zavedení projektu v Břeclavi nás vedlo i přesvědčení, že jeden z jeho efektů je i motivace příjemce najít si práci. Co se týká případného poklesu počtu příjemců sociálních dávek, nemáme zatím k dispozici dostatek údajů, neboť jsme provedli zatím dvě výplaty. Očekáváme ale pozitivní dopady, které již zaznamenali naši kolegové v jiných městech, kde projekt běží již delší dobu,"dodal Dalibor Neděla.