Změnu zastupitelé podmínili uzavřením smlouvy o rozvojovém záměru. „V ní se investor zaváže k zajištění opatření ke zlepšení dopravní situace v dané lokalitě dle zpracované dopravní studie, a k realizaci protipovodňových opatření stanovených v územním rozhodnutí a dále k zakomponování prvků takzvané zelené infrastruktury do projektu. To vše na své náklady,“ připomněla mluvčí města Jana Pelcová.

Vlastník pozemků, kterým je společnost Pentacles Development, informoval, že vedle areálu společnosti Linde + Wiemann postaví řetězec s potravinami buď společnosti Kaufland či Lidl. Z hobby marketů je ve hře Mountfield nebo Hornbach.

Ilustrační foto
Ne supermarketu, rozhodli břeclavští zastupitelé. Obávají se dopravních problémů

Břeclavští zastupitelé pořízení změny územního plánu číslo dvě probírali na svém zasedání již v únoru. Tehdy však záměr smetli ze stolu. Proti byli Mladí a neklidní. Ti se obávají především velkého dopravního zatížení na již tak ucpané město. Většina zastupitelů se pak hlasování zdržela.

K projednání se proto zastupitelstvo vrátilo nyní. „Neprošlo to, vyskytly se nějaké zmatky po protinávrhu paní zastupitelky Dagmar Švendové, která navrhla pořízení změny územního plánu ve zkráceném řízení, nikoli standardním způsobem. Nyní je třeba tento protinávrh naformulovat správě tak, abychom o něm mohli za měsíc opětovně hlasovat. Není tedy všem dnům konec,“ zdůvodnil po únorovém zastupitelstvu břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Společnost, kterou zastupuje Ladislav Fňouka, slíbila, že v případě schválení pořízení změny územního plánu zaplatí městem zadanou dopravní studii, pořídí projektovou dokumentaci, zajistí stavební povolení a zaplatí a vybuduje posilující silnici, takzvaný bypass, a případně i další opatření vyplývající z výsledků studie.