Přestože se obě události sejdou v jeden den, Zeman podle slov ředitelky školy Ivany Machovcové do vinohradu nezamíří. „Soutěž se uskuteční mimo program jeho návštěvy, takže se pan prezident na soutěžící do vinohradu podívat nepůjde. Čeká ho u nás jiný program. Mimo jiné například beseda se studenty, kde se dozví mnohé o naší škole a různých aktivitách," uvedla Machovcová.

Řezání révy si tak hlava státu ve středu ve Valticích nevyzkouší. To mnozí studenti vyrazí mezi vinohrady za městem s nůžkami v rukou. „Soutěžící se sejdou již v osm hodin ráno, ale oficiální start soutěže bude o hodinu později," oznámil učitel odborných předmětů ve valtické škole Zbyněk Oslzlý.

Vinařská škola udržuje zavedenou tradici klání v řezu révy vinné již deset let. „Pokaždé zveme do Valtic i naše partnerské školy. Dalo by se říct, že je to vlastně přímo mezinárodní soutěž," nechal se slyšet Oslzlý.

Tentokrát Valtičtí přivítají slovenskou Modru, rakouský Mistelbach, ale i další. „Přijedou například i z Rajhradu, Klobouk u Brna a letos dokonce i z Čech – z Mělníku. Dříve byla soutěž určená hlavně pro naše studenty z třetího a čtvrtého ročníku, ale chtěli jsme, aby měli srovnání i s jinými. Proto jsme to také rozšířili," vysvětlil učitel.

Pravidla budou pro všechny zúčastněné stejná: po stanovený časový limit pořezat co nejvíce keřů, aniž by se dopustili trestných bodů. Hodnotit se bude nejen rychlost, ale i kvalita a čistota řezu.

O nejlepší, nejrychlejší 
a nejkvalitnější řez se utká tentokrát okolo sedmdesáti soutěžících, a to jak muži, tak i ženy. „Je to rekordní počet, takže o to bude náročnější všechno dobře posoudit. Pravidla u nás platí stejná jako při republikovém mistrovství v řezu révy. Z naší školy bude většina, asi zhruba padesát lidí," vypočítal muž, který je jedním z hlavních organizátorů soutěže.

Ti nejlepší se dočkají ocenění nejen věcnými cenami, ale také postupem právě na únorové republikové klání. Na něm se Valtickým daří. „Naši studenti bývají každoročně na mistrovství republiky v řezu révy vinné úspěšní. Téměř vždy se někteří z nich umístí mezi nejlepšími třemi," ocenil snahu a umění valtických studentů Oslzlý.

Už v úterý dorazí do Valtic první dáma České republiky Ivana Zemanová. Deset minut před třetí hodinou odpoledne přijede na návštěvu Valtického podzemí. Absolvuje prohlídku labyrintu více než devíti set metrů chodeb, které spojují třináct sklepů. V podzemí ji čeká také ochutnávka vína a možná i takzvaná sabráž, tedy ukázka useknutí hrdla láhve sektu šavlí.