„Děti si vybírají knížky, které jsou označené samolepkou s názvem Toto je perlorodka. Když si knihu půjčí, dostanou k ní pracovní list. Po přečtení knížky ho vyplní a odevzdají v knihovně. Pokud je správně vyplněný, dostanou za to perličku,“ vysvětlila knihovnice Jana Unverdorbenová s tím, že v Hustopečích loni perly lovilo 59 dětí, které nasbíraly 455 perel.