Soutěž byla rozdělená do tří kategorií – finančně nejúspěšnější sbírka, nejlépe prezentovaná sbírka a cena veřejnosti. „Jako nejlépe prezentovanou vyhodnotila odborná porota sbírku na obnovu varhan v chrámu svatého Petra a Pavla v Mělníku, kterou vyhlásil Mělnický osvětový a okrašlovací spolek," řekl ve středu při vyhlašování výsledků v klášteře dominikánů v Praze ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák.

O třetím ocenění rozhodla veřejnost. Z více než dvou tisíc zaslaných hlasů jich nejvíce získala římskokatolická farnost Třebíč se sbírkou na stavbu nových varhan v třebíčském kostele svatého Martina.

Tři nejlepší v kategorii Cena veřejnosti si také rozdělili příspěvek padesát tisíc korun do svých sbírek.

„Hlavním smyslem soutěže je propagovat veřejné sbírky jako vhodný nástroj financování obnovy památek a inspirovat další organizace, aby sbírky vyhlašovaly. V době všeobecných úspor představují veřejné sbírky zajímavou možnost, jak financovat obnovu menších i větších památek," uvedl Kozák.