Majitelé přišli na problém náhodou, až už bylo pozdě. Pozemky totiž neužívají, pronajímají je zemědělské firmě. „Zjistili jsme, že tam jsou stovky tun stavební suti. Někdo ji tam navezl a shora překryl hlínou," popsal Miroslav Nešpor, který vlastníky při jednáních s úřady zastupuje.

Kromě znehodnocení části orné půdy a zpochybnění výše nájmu mají obavy hlavně z toho, že jim stát nařídí stavební suť odvézt. Nemá tam totiž co dělat. „Pokud bychom museli nechat suť vyvézt, bude ze mě bezdomovec. Nikdo z nás na to nemá peníze, bude to v řádech milionů," řekl Nešpor.

Vychází při tom z posudku Lesů České republiky, jimž patří další obdobně zavezené pozemky v sousedství. A které se rovněž snaží o to, aby suť z místa zmizela. Odvoz jedné fůry vyčíslily na třicet tisíc korun. U Ladné je jich určitě několik desítek.

Problém řeší vlastníci orné půdy ústně už rok. Písemný podnět na nepovolené terénní úpravy dali loni v červnu. Všechno marně. „Řešíme to s obcí Ladná, stavebním úřadem i odborem životního prostředí v Břeclavi a stále se nic neděje," krčil rameny Nešpor.

Nepomohly dokonce ani fotografie, na kterých je vidět auto s logem ladenské stavební firmy při vyvážení suti. „Stavebnímu úřadu se podařilo ve spolupráci s obcí získat fotodokumentaci, kde je zachyceno navážení stavební suti včetně jedné z osob, která se pravděpodobně tohoto navážení rovněž účastnila. Tato osoba byla předvolána k podání vysvětlení, během kterého vše popřela," vyjádřil se stavební úřad v Břeclavi.

„Je to dobrý byznys"

Výsledkem tak byly jen dvě několikatisícové pokuty v přestupkovém řízení. „Je otázka, jestli tam tato firma vyvezla opravdu všechno. Faktem ovšem zůstává, že si na náš úkor někdo pěkně namastil kapsu. Odvoz stavební suti je totiž dobrý byznys," má jasno další z majitelů pozemků Petr Michlovský.

Břeclavský odbor životního prostředí dává od celé záležitosti ruce pryč úplně. Ve své odpovědi Břeclavskému deníku Rovnost tvrdí, že žádný podnět na nedovolené terénní úpravy v Ladné neobdržel. A co se týká problematiky černých skládek v Ladné, není k jejich řešení kompetentní.

Také stavební úřad ze shromážděných podkladů dospěl k názoru, že se nejedná o terénní úpravy podle znění stavebního zákona, ale o skládku stavební suti. Proto nashromážděné podklady na počátku roku 2015 postoupil jako podnět České inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Právě oblastní inspektorát ČIŽP v Brně zatím v kauze udělal poslední krok. Dopisem do Břeclavi a Ladné odpověděl, že podnět nemůže prošetřit. „Na základě dostupných informací, které má ČIŽP k dispozici, se jedná o takzvanou černou skládku, tedy místo nelegálního ukládání odpadů. K jeho řešení není ČIŽP ze zákona kompetentní, nemůžeme kontrolovat nepodnikající fyzické osoby. Tuto pravomoc má místně příslušný obecní úřad," sdělila Břeclavskému deníku Rovnost mluvčí inspekce Radka Burketová.

Miroslav Nešpor cítí beznaděj. „Byly dny, kdy jsem neustále chodil a telefonoval na úřady. Už to nedělám, je to ztráta času. Nikdo nám nepomůže," uvedl rezignovaně.