Jazýček na vahách. Tak by se dala popsat současná pozice Františka Zugara v břeclavském zastupitelstvu. Bez podpory ředitele společnosti Bors by totiž koalice Pro Regionu a bývalé ODS ztratila většinu. Když při klíčovém hlasování radní Zugar nepodpořil odvolání místostarostky Adámkové připravené koalicí, byl to první signál, že bude mnohdy hlasovat po svém.

Existuje ještě v Břeclavi koalice? Jste stále koaliční zastupitel a radní?
Osobně si myslím, že situace je podstatně jiná než po volbách. Jednak v tom, že skupina členů Občanské demokratické strany, která šla do voleb, a já jsem byl na této kandidátce lídrem, už vlastně neexistuje. V povolební koalici už nejsou ani někteří jednotlivci. Příkladem je paní Adámková, která také kandidovala za ODS a dnes je jednoznačně zařazena v opozici. Prostě jsme někde jinde.

Znamená to, že bývalé členy ODS považujete za osamělé hráče, kteří tu hlasují s Pro Regionem, tu proti?
Nemůžu mluvit za všechny. Někteří bývalí členové ODS podle mých informací vytvářejí jakési sdružení. Z šesti bývalých členů, kteří z této kandidátky vzešli, jsou nějak organizováni čtyři. A pak jsou dva, tedy já a paní Adámková, kteří nejsme členy žádného politického seskupení ani strany.

K projektu Občanského fóra vašich bývalých kolegů z kandidátky se tedy nehlásíte?
Ne. Podal jsem přihlášku do nového sdružení ODS, ale nebylo mně vyhověno. Takže v tuto chvíli jsem pravicově smýšlející občan, který není politicky nijak organizovaný.

Zdůvodnila nová břeclavská organizace ODS, proč vás nechce?
Dostal jsem písemné vyrozumění, že jsem nebyl přijat. Bez bližšího vysvětlení.

Proč jste vlastně nepodpořil odvolání Dagmar Adámkové z pozice místostarostky?
Preferuji komunikaci a dohodu. A myslím si, že i při politických jednáních by měla panovat jakási morálka . S některými postupy, které jsou běžné na naší politické scéně, ne jenom v Břeclavi, se prostě nemohu ztotožnit. To je také důvod, proč jsem nemohl hlasovat pro odvolání.

Nechcete být konkrétnější?
Způsob a forma jednání, které k tomuto kroku vedly, se neztotožňují s mými představami. Nicméně taková je demokracie. Není to vždycky jenom o seskupeních a o názorech, ale také o hledání většiny. A ta se dá najít napříč každým spektrem, i břeclavským zastupitelstvem. Ti, kteří měli zájem odvolat paní Adámkovou, ji také našli. Musíme to respektovat.

Kdo je František Zugar:
* narodil se 7. dubna 1964 ve Valticích
* vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině
* generálním ředitelem společnosti Bors Břeclav, ve které postupně prošel
místa řidiče, dispečera i technika, je od roku 2002
* bydlí v Břeclavi, je ženatý a má dva syny
* do zastupitelstva kandidoval za ODS, jejímž členem byl tři roky

Necítíte od té doby jako radní zvýšený tlak na svoji osobu?
Nikdy jsem nepátral po záměrech ostatních. Je tady jakási rozdělaná práce, od které se neodchází. Na městě působím také jako předseda finančního výboru a mám s tím docela dost práce. Čekají nás minimálně dvě hubená léta, kdy daňové příjmy budou výrazně nižší. Navíc se mění velmi mnoho věcí včetně toho, že město se stává plátcem DPH. Tyto změny se snažím promítnout i do rozhodování rady. Ať se cítím, nebo necítím být členem nějakého politického seskupení, je tu volební program, s kterým jsme do toho šli. Získal jsem nějaké hlasy a tedy i závazek. To znamená, že do konce volebního období se v každém případě budu snažit splnit, co se dá.

Žádný požadavek na změnu jste tedy coby radní zatím nezaznamenal?
Samozřejmě nežiji ve vzduchoprázdnu, takže diskutuji i o tomto tématu. Ale přiznám se, že raději s přáteli a s lidmi, kterých si vážím. Jejich názory beru při svém dalším působení dost v úvahu. Stanoviska lidí, se kterými nemohu nalézt společnou řeč, až tak moc neakcentuji.

Na jaké oblasti máte odlišný názor než koaliční většina? Kde se nejvíc lišíte?
Těch věcí je samozřejmě víc. Až na výjimky ale akceptuji to, že když jsem přehlasován, tak se musím podvolit většině a bojovat za společnou věc. Existují ale některá zásadní témata, u kterých se asi s některými významnými skupinami zastupitelů neshodnu. Jedním z nich je určitě řešení území pod zámkem. Do voleb jsme šli s tím, že zámek nenecháme chátrat a posuneme ho kousek dál k reálnému využití. Další věci, které jsou s tím spojovány, a myslím si, že hodně uměle, už ale nejsou v souladu s mým přesvědčením. Co mi nejvíc vadí, je další obchodní zóna. Zahuštění této lokality další cílovou dopravou jenom zhorší současnou situaci. Myslím si, že dokud se nepohneme kousek dál s obchvatem, tak tuto lokalitu musíme významně regulovat. A to je odpovědnost radnice.

Jako odborník na dopravu si tedy myslíte, že s dalšími obchody by se dopravní situace ještě více zkomplikovala?
Určitě ano.

Nabízí se analogie s parlamentem, kde také existovali nezařazení poslanci, kteří pak napomohli pádu vlády. Tlačí i na vás opozice?
Já bych tady žádnou analogii neviděl. Jednak v Břeclavi není nikdo, kdo by přeběhl, paní Adámková byla odejita proti své vůli. A co se týká mé osoby, rozhodně nemám v úmyslu sloužit někomu jinému v tom, abych tady něco rozdmýchával. Nejsem ten, kdo by měl zájem něco bořit.

Nikdo vás tedy neoslovil, nekontaktoval?
Ne, nic takového se nestalo. Ta situace je jiná a řešení, myslím si, není tak jednoduché jako v parlamentu. Samospráva města je něco jiného a žádné takové dohody tady ani, podle mého mínění, fungovat a existovat nemohou.

Scházíte se před jednáním rady jako klub bývalé ODS?
Já se připravuji individuálně s tím, že akcentuji nejvíc ta témata a otázky související s ekonomikou. Pozice předsedy finančního výboru mě navíc nutí k tomu, abych s vedoucími odborů městského úřadu diskutoval některá témata hlouběji, než to možná musejí dělat ostatní radní.

Co by se muselo stát, abyste řekl: S tímto koaličním projektem už nechci mít nic společného?
Opakuji, já nejsem ten, kdo by chtěl nebo měl předsevzetí něco měnit. Je to dané právě tím, že nejsem členem žádného politického seskupení. Je to o mně jako o jednotlivci. Zastupitelstvo funguje jako kolektivní demokratický orgán, který může být motivován ke svému jednání kdykoliv a kýmkoliv. Protože nejsem aktivní v tom, že bych cokoliv připravoval, těžko mohu hodnotit, jestli se někde nepřipravuje něco jiného. Svůj nesouhlas projevuji při hlasováních. Některá vyvolala šum a rozruch, ať už se týká vyvolání paní Adámkové, nebo podzámčí. Tímto hlasováním dávám jednoznačně najevo, s čím nesouhlasím a proti čemu budu vždycky vystupovat.

Do voleb není až tak daleko. Členem ODS nejste, do dalších uskupení se také nehrnete. Plánujete nějakou budoucnost v politice?
Jsem zvyklý se k daným věcem vždy vyjadřovat, i když nejsem tázán. Už to samotné považuji za jakousi politickou aktivitu. Vždycky budu říkat, co si myslím, a vždy se budu snažit věci ovlivňovat, tak jak si myslím, že je to dobré. Vylučuji jakoukoliv svou budoucí angažovanost, která by nebyla spojena s pravicovým vnímáním světa. Všechno ostatní zůstává otevřené.