Důvodem pro nutné přejmenování byl zápis do obchodního rejstříku. „Když už jsme čekali, že akciová společnost bude zapsána do rejstříku, soud najednou vydal zamítavé usnesení. Název se prý příliš podobal jinému," řekl starosta.

Hustopečští proto název nové akciové společnosti změnili ve všech potřebných dokumentech, které pak zastupitelé na posledním jednání posvětili. „Hlavní je, abychom nemocnici pronajali novému strategickému partnerovi. Název této naší organizace, která bude dbát o řádný průběh nájemní smlouvy, není až tak podstatný," dodal Kuchynka k nepříjemnosti.

Naznačil, že zájemců o ztrátovou nemocnici krouží kolem několik. Žádný však dosud přihlášku do výběrového řízení nepodal. Starosta si to vysvětluje tím, že vyčkávají až do poslední chvíle. Zbývají jim přitom poslední dny. Výběrová komise zasedne a posoudí nabídky v příštím týdnu. „Několik konkrétních zájemců se bylo na nemocnici podívat. Neřeknu zatím kdo, protože jsme ve fázi výběrového řízení. Jsem ale přesvědčený, že přihlášky se sejdou," sdělil v úterý Kuchynka.

Na nemocnici si dělal zálusk i Jihomoravský kraj. Jeho představitelé kritizovali nastavené soutěžní podmínky jako diskriminační. To Kuchynka odmítl. Město podle něj do úterý neobdrželo oficiální formou k soutěži jedinou námitku ani dotaz.

Zastupitelé města schválili i prodej drobného dlouhodobého majetku nové akciovce, jenž soudní znalec odhadl na 2,7 milionu korun, a převod hmotného majetku v hodnotě více než 11,2 milionu. Městské zdravotnické centrum Hustopeče uzavře s vybraným partnerem pachtovní smlouvu.