Exekuce, žaloby, splátkové kalendáře. Tak řeší břeclavská nemocnice pohledávky za regulační poplatky, které pacienti odmítnou zaplatit. Dlužníků je už celkem 433.

„K dnešnímu dni činí dluhy za neuhrazené regulační poplatky 154 tisíc korun. Dluhy za ošetření samoplátců, tedy lidí bez zdravotního pojištění, jsou 97 tisíc korun,“ sdělila mluvčí břeclavské nemocnice Radomíra Schweitzerová.

Další, ale už o poznání menší problémy působí nemocnici nepojištění cizinci, kteří jsou v zařízení ošetření. Je jich totiž jen pár. „Jsou v průměru asi tři za rok. Většinou se nezdržují na uvedené adrese. Vymáhání je velmi problematické, korespondence se obvykle vrací jako nedoručitelná,“ vylíčila Schweitzerová.

Vedení nemocnice pohledávky řeší ve spolupráci s právním oddělením různými formami – exekucemi, žalobami a splátkovými kalendáři.

„Vymáhání pohledávek je někdy problematické. A zatěžuje spíše administrativně. Ale postupujeme vždy v souladu s platnými předpisy a metodickými pokyny zřizovatele,“ uvedla ředitelka nemocnice Janka Bambasová.

V případě zaplacení dlužných částek by podle Bambasové mohla nemocnice tyto prostředky použít například na nákup vybavení lůžkových oddělení, zdravotnické techniky a podobně.

Deset tisíc za rok

Podobné problémy řeší i Městská nemocnice Hustopeče. „Dluh pacientů za neuhrazené regulační poplatky tvoří ročně sumu kolem deseti tisíc korun,“ prozradila ředitelka nemocnice Blanka Zemanová.

Regulační poplatky pacienti v hustopečské nemocnici platí v ambulancích prostřednictvím platebního automatu. Poplatek za pobyt v nemocnici lidé hradí při propuštění v hotovosti na jednotlivých odděleních. Zaplatit mohou složenkou, na účet nemocnice nebo v pokladně. „Převládají jednoznačně dluhy za pobyt v nemocnici,“ poznamenala ředitelka.

Pacienti, kteří dluží za regulační poplatky, nemocnice obešle výzvou k úhradě dlužné částky. „V současné době je připravená ke schválení a podpisu smlouva se společností, která je schopná uvedené pohledávky efektivně vymáhat. Nemocnici budou uhrazeny ve stoprocentní hodnotě,“ slibuje si od novinky Zemanová.

„Pokud je neplatičem zdravý pracující člověk, tak je podle mě potřeba jednoznačně poslat pro exekutora. To je v pořádku. Jenže co má dělat třeba důchodce, nezaměstnaný nebo ten, kdo je v tíživé situaci,“ přidal svůj názor Petr Sikora z Břeclavi.

V této oblasti podle něj jednoznačně selhává sociální systém. Jak říká, ten zde prakticky není. „Podporují se flákači a já nevím kdo, ale jak se někdo dostane do potíží, do skutečných potíží, tak mu nikdo nepomůže,“ je přesvědčený.

Například poplatek za léčbu v nemocnici se platí až po ukončení pobytu. „Tady jde většinou spíš o vychytralost. Pro pracujícího člověka to nemůže být problém, ale co babička se sedmitisícovým důchodem?“ zamyslel se.