Jak donutit lidi, aby zaplatili dluhy za vodné a stočné? V Moravském Žižkově je k tomu vyzvali obecním rozhlasem. Pokud za vodu nezaplatí, hrozí jim odpojení vodovodu, v krajním případě až exekuce. A ta se prodraží.

„U nás jsou to stále ti stejní lidé, kteří za vodné a stočné dluží už několik let. Dodávku vody hradíme měsíčně. Pak se udělá zúčtování a lidé by pak měli zaplatit. Když nezaplatí, visí to na obci jako pohledávka,“ vysvětlil starosta Moravského Žižkova Josef Osička.

S neplatiči se pustil do boje. Výzva k zaplacení dluhů zazněla v obecním rozhlase. „Nejstarší pohledávka je tuším od roku 2007. Ve starostovském křesle jsem od loňska. Postupným procházením jsme došli k závěru, že když nezabírají upomínky, tak to zkusíme vyhlásit,“ vylíčil starosta.

Ten věří, že rozhlas pomůže. „Jsem přesvědčený, že mnozí dlužníci po této výzvě zaplatí,“ nechal se slyšet Osička, který chce s problémem pohnout. Zveřejnit konkrétní dlužníky ovšem není možné kvůli zákonu o osobních údajích.

V sousedních Velkých Bílovicích, kterým se také o vodovodní síť stará městská firma, na to jdou jinak. „Dlužníky upozorňujeme písemnými výzvami. Pokud neberou zřetel na první ani druhou upomínku, dáváme jim vědět, že třetí upomínka bude soudní vymáhání, případně exekuce,“ popsala starostka Velkých Bílovic Marie Vlková.

Nezaplacené pohledávky za vodu řeší město zejména s firmami, které jsou v úpadku nebo v likvidaci. Na ty životaschopné podle starostky platí splátkový kalendář.

Móda neplatit

S neplatiči se dlouhodobě potýkají i Vodovody a kanalizace Břeclav, které spravují zhruba třicet tisíc odběrných míst v osmašedesáti obcích a městech okresu. „Pohledávky rostou. Teď je móda neplatit. Dá se říct, že nejméně polovina je trvalých neplatičů,“ prozradila referentka společnosti Jitka Kolenková. K třicátému září měly Vodovody a kanalizace Břeclav tři a půl procenta pohledávek po splatnosti.

Pokud odběratel nezaplatí, vodárenská firma mu pošle první upomínku. Po třiceti dnech od splatnosti. To podle ekonomické náměstkyně společnosti Jany Javorské dělá málokdo. „Jsme benevolentní. Některé vodárny to mají po čtrnácti dnech,“ zdůraznila.

Bez vody

Když dlužníci nezaplatí po první upomínce, případy se často vlečou. „Posíláme oznámení o přerušení dodávky vody. A dáme další termín. Pokud ho nesplní, přijedou naši technici a přeruší dodávku vody,“ popsala Kolenková.

Jestliže neplacení trvá, dlužník přijde o vodoměr. Problém nastává v případě, že je vodoměr přímo v domě a odběratel vody k němu techniky nepustí. Potom se například úplně zruší přípojka tím, že se odkope. Za znovunapojení a odkopání zákazník musí zaplatit.

Pokud se dotyčný nepřipojí nebo odstěhuje, věc řeší soud. Ještě loni si s takovým případem poradil za měsíc. Protože je ale neplatičů spousta, nyní to trvá i přes půl roku. Další štací je exekutor. Náklady pak narůstají. Když někdo dluží například dva tisíce korun, připočítá se k tomu soudní poplatek, sankční úroky a exekutor požaduje nejméně sedm a půl tisíce korun.