Silný led a sněhová pokrývka. Toto spojení představuje největší riziko pro letos letněný největší moravský rybník Nesyt. Pokud by jeho hladina zamrzla, hnijící zbytky rostlin zbaví vodu kyslíku.
„Letos už v Nesytu neuvažujeme s vysazením ryb. Jestliže zamrzne, hrozil by kvůli plynům z rozladu rostlin na dně rybníka úhyn rybí obsádky. A je více než pravděpodobné, že ho v zimě led na nějakou dobu pokryje,“ vysvětlil Roman Osička ze společnosti Rybníkářství Pohořelice, která na Nesytu hospodaří.
„Rozklad biomasy neumožňuje vysadit ryby v Nesytu bez rizika už na podzim. Nehledě na to, že ani zatím nemáme podepsanou smlouvu, že budeme rybník v příštím roce užívat,“ doplnil ředitel Rybníkářství Pohořelice Václav Jelínek.
Rybníkáři odmítají, že se v případě Nesytu jednalo pouze o částečné vypuštění, jak argumentovali ochránci přírody. „Na to jsme upozorňovali už od začátku. Nesyt je velice mělký rybník. Dosud nevíme, kdo stanovil snížení hladiny o takovou úroveň. A kdo odmítal poslouchat naše námitky, když jsme upozorňovali, k čemu může dojít,“ sdělil Jelínek. Nesyt se podle něj po tak razantním zásahu bude dávat dohromady zřejmě několik let.
Ochránci přírody naopak poukazují na to, že se naplňuje jejich očekávání. „V rybníku jsou téměř dva milióny kubíků vody, takže je zhruba z poloviny napuštěn. Něco zařídily srážky a voda přitekla i z rybníků Nový a Šibeničník nad Nesytem,“ podotkl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška, který se zatím neobává kritického scénáře s rozkladem biomasy.
„Rozhodující měrou se na kvalitě vody podepíše počasí. Rozvoj živin může ovlivnit i stále špatně fungující čistírna odpadních vod ve Valticích, odkud přitéká do Nesytu voda,“ upozornil Matuška…

Více v Břeclavském deníku v úterý 13. listopadu