„Žalobu jsme poslali na adresu Městského soudu v Praze. Žalovanou stranou je ministerstvo životního prostředí. Odpověď jsme zatím neobdrželi,“ řekl Vaďura, který už od začátku upozorňuje na nesmyslnost letnění největšího moravského rybníka.
Vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška je přesvědčen, že je letnění rybníku v pořádku. „Děláme dobrou věc pro ochranu přírody. Já

bych to nedramatizoval,“ řekl. Obnažení dna Nesytu podle něj vedlo k uhnízdění vzácných ptačích druhů a objevení některých druhů slanomilných rostlin. „Určitou komplikací je suché klima, ale to je problém v celé republice,“ dodal Matuška.

Stát už uvolnil první peníze na prosekání plevele na dně rybníka. „Včera jsme začali sekat travní hmotu v příbřežním pásu k Sedleci. Porost plánujeme poséct až na osmdesáti hektarech. Uvidíme ale, zda změklé dno unese těžší techniku,“ uvedl Matuška s tím, že část zelené hmoty, které rybník zbavují traktory s bočními sekačkami, bude odvezena a další množství plánují ochranáři spálit na místě.

Podle Vaďury jsou to ale další vyhozené peníze. „Za chvíli je to tam znovu. Všude se technika nedostane a s ručními sekačkami je to marná práce,“ namítá rybníkář, který se navíc ptá, co bude s vyrašenými výmladky vrb a topolů. Některé mladé stromy už sahají do výšky dvou metrů a mají až čtyři centimetry silný kmen…

Více v Břeclavském Deníku, v úterý 21. srpna

Zamyšlení

K tématu

Jedni hájí ryby, druzí bahňáky

Nesyt napustí až na podzim

30. 6.: Nesyt je po jedné bouřce zase na vodě

V posledních týdnech se největší moravský rybník rozprostírající se u Sedlece díky letnění velmi zviditelnil

Sedlec/ Pro některé bylo obrovským problémem výrazné snížení hladiny vody a mluvili o katastrofě a nevratném stavu. Čtvrteční asi dvouhodinová bouřka dokázala, že situace není zdaleka taková.

Při večerní kontrole dosáhla voda betonové hrany loviště a přiblížila se tak schválené výšce 173 metrů nad mořem. Přes noc pak ještě vody přibylo a pod vodu se dostala část kádiště a na mělkém dnu rybníka se voda opět rozlila do šířky.

O tom, že i zde je spousta života, svědčí naplavený černý povlak podél hráze, který tvořily miliony jedinců drobných drabčíků a dalších brouků, kteří osidlují vysychající dno, o němž často někteří prohlašují, že je mrtvé!

Naopak velmi smutně a skoro bez života mi připadala sousední zemědělská pole s kukuřicí vysazenou v řádcích ze svahu dolů, která dešťová voda okamžitě zaplavila. Stejně tak s vodou z okolních vinohradů se na cesty vyplavilo velké množství hlíny. Nelze se pak divit, že zemědělcům voda na polích chybí, když ji tam neumí zadržet. Asi ji nepotřebují.

A poslední snímek je z pátečního rána, kdy voda v rybníce ještě o něco stoupla a na její ploše a na okrajích se opět objevilo množství ptáků. A to je dobrý stav, který Nesytu jako rybníku v chráněné ptačí rezervaci a mokřadu sluší.

Jiří Matuška