Podle pamětníků leží u budovy staré školy. Vedení obce se po prověření faktů raději rozhodlo přivolat na pomoc pyrotechniky.

„Bořetice přečkaly útrapy druhé světové války bez majetkových škod. Až třináctého dubna 1945, těsně před osvobozením Rudou armádou, byly Bořetice napadeny rojem sovětských stíhaček pro údajné budování německého opevnění. V budově staré školy ale jen dva němečtí důchodci pro potřeby armády opravovali kožené části výstroje. Škola byla leteckým náletem značně poškozená. Na budovu a v jejím okolí spadlo několik leteckých pum,“ vracel se do historie starosta Václav Surman.

Řídící učitel a školní kronikář Václav Šanda popisuje ve školní kronice, že jedna z těchto pum spadla do školní zahrady a leží tam doposud.

„Pan řídící jako bývalý vojenský letecký pozorovatel usoudil, že kráter, který puma způsobila a přitom se zaryla asi jeden metr do hloubky, je nejlepší zavézt zeminou a prolét vodou. Rozbuška zrezaví a puma se stane nefunkční,“ vyčetl Surman.

Rozhodl se proto vypátrat Šandovy děti, aby mu pomohly událost objasnit. Všichni tři potomci potvrdili, že se zápis o nevybuchlé bombě zakládá na pravdivých údajích. Dvě dcery Hanku a Evu přivezl Surman z Brna po padesáti letech do Bořetic do budovy staré školy, aby pomohly určit místo, kde se puma nachází.

„I když od té doby uplynulo již pětašedesát let, mají obě tuto hrůzu v paměti pořád živě zafixovanou. Místo dopadu dokonce dokázaly poměrně přesně označit,“ popisoval bořetický starosta.

Spolu s ředitelkou školy ihned zakázali jakýkoliv pohyb dětí v tomto prostoru. Surman také oslovil pyrotechniky, kteří se zabývají odstraňováním nevybuchlé poválečné munice. Do Bořetic přijedou koncem příštího týdne a pokusí se starou leteckou pumu zlikvidovat.