Úřad práce v Břeclavi evidoval v prosince loňského roku 4774 uchazečů o zaměstnání. Koncem letošního ledna se jejich počet snížil na 4574 a v polovině února je to o dalších sto uchazečů méně.
 
„Od ledna 2005 počet uchazečů o zaměstnání klesá, až na výkyvy koncem a začátkem kalendářního roku. Strmost křivky koncem roku je stále mírnější. Vysvětlení můžeme najít jak v mírnosti posledních zim, tak ve stále menším vlivu sezónních prací a v profilaci zaměstnavatelů s celoročním zaměstnáváním,“ vysvětlil ředitel břeclavského úřadu práce Lubomír Marko.
 
Podle grafu klesla v polovině letošního února míra nezaměstnanosti na 7,38 procenta. Jestliže podle Marka nedojde k mimořádné situaci u významného zaměstnavatele, bude trend loňského roku pokračovat.
„I když znázorněná čísla mohou budit optimismus, stále je okres Břeclav s mírou nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a pátý v Jihomoravském kraji před okresy Znojmo a Hodonín,“ poukázal Marko.
 
Co se týče vývoje počtu volných pracovních míst, dochází ke zvýšenému zájmu zaměstnavatelů, o pracovní sílu. Na spodní křivce vedlejšího grafu je tento vývoj zřejmý. „Můžeme vidět, že se i zdvojnásobil od počátku sledovaného období. Faktický počet volných pracovních míst bude vyšší, neboť zaměstnavatelé musejí hlásit úřadu práce pouze ta místa, která do deseti dnů neobsadí sami,“ uvedl ředitel břeclavského úřadu práce.
Podle Marka se prohlubuje rozpor mezi požadavky zaměstnavatelů a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci. Zaměstnavatelé například požadují profese a kompetence, které zájemci o práci nemají.
 
„V evidenci zůstávají na druhé straně uchazeči, kteří nemají zájem o žádnou práci a využijí každé možnosti, jak se zaměstnání vyhnout, i když existuje nabídka volných pracovních míst pro nekvalifikované,“ říká ředitel. A právě takoví lidé svým nezájmem otevírají možnosti přílivu cizinců na tato místa.
Další skupinou jsou lidé, kteří nemají vhodné uplatnění. Těm břeclavský úřad práce nabízí formou rekvalifikace zvýšit na trhu práce svoji cenu. „Přesvědčit však za současné legislativy uchazeče o vhodnosti rekvalifikace je velké, mnohdy nepochopené úsilí,“ poznamenal Marko.
 
Samozřejmě jsou i uchazeči, kteří z objektivních důvodů nemohou přijmout některé zaměstnání. Jsou to třeba osoby se zdravotním znevýhodněním nebo matky pečující o malé děti. Jsou i lidé, které zaměstnavatelé nechtějí, a existují skryté formy diskriminace. Okres Břeclav není výjimkou.