Naopak procentuálně nejméně lidí bez práce bylo minulý měsíc v Bavorech – pouhých pět z 226 práceschopných obyvatel, což znamená míru nezaměstnanosti 2,2 procenta.

„K třicátému červnu jsme evidovali celkem 3406 uchazečů o zaměstnání. Největší procento tvořili lidé ve věku od padesáti do čtyřiapadesáti let,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Břeclavi Lubomír Marko. Těchto žadatelů bylo přesně 547. Druhé největší číslo v grafu (490) patřilo nezaměstnaným ve věku od pětapadesáti do devětapadesáti let.

Mezi lidmi, kteří v červnu hledali zaměstnání přes břeclavský pracovní úřad, převažovali zájemci se středním vzděláním. Bylo jich celkem 1302. Následovali uchazeči se základním vzděláním, kterých bylo v evidenci 1109.

Co se týče jednotlivých mikroregionů, největší míra nezaměstnanosti byla v červnu na Mikulovsku. Z více než deseti tisíc aktivních obyvatel jich nemělo práci 737. Následuje Břeclavsko, kde bylo přes jednatřicet tisíc práceschopných lidí a nezaměstnaných necelých osmnáct set. Hustopečsko vykazovalo téměř sedmnáct tisíc aktivních obyvatel a práci jich nemělo 861. Za celý okres to znamená míru nezaměstnanosti 5,6 procenta.

Na pracovním trhu byl podle Marka v červnu největší zájem o dělnické pomocné práce. Nabídka vysoce převyšovala poptávku, protože z 922 uchazečů mělo šanci uspět pouze deset lidí.

Například zájemci o práci vrátných, hlídačů, uvaděčů a šatnářek, kterých břeclavský úřad práce eviduje 166, neměli minulý měsíc vůbec šanci uspět. Na trhu pro ně nebylo volné místo. V okrese bylo přitom celkem sedm set čtyřicet volných míst.