„Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT, která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za říjen 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii,“ řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Podíl nezaměstnaných v Jihomoravském kraji vzrostl z 4,1 na 4,2 procenta. Nově registrovaných uchazečů zapsali pracovníci úřadu 691. „V listopadu byl na jižní Moravě nejvyšší podíl nezaměstnaných ve znojemském okrese, nejnižší naopak ve vyškovském,“ doplnila mluvčí Beránková.