„Hladina vody v Hlohoveckém rybníku je při částečném letnění o 1,2 metru níže než obvykle. Díky tomu není v současné době zaplavená asi čtvrtina rybníka. Na holé půdě zahnízdili vzácní tenkozobci opační a pisily čáponohé. V současné době se zde vytváří typické rostlinné společenstvo obnažených den,“ uvedli správci na svém facebooku.