Děti mají při prohlídce za úkol vyřešit pět úkolů, při kterých zapojují kromě čichu i další čtyři smysly: sluch, zrak, hmat i chuť. Na každém stanovišti si na papír s nákresem velkopavlovického kostela nalepují kontrolní samolepky. „Pomůžete mi ji nalepit? ptá se smutně duchovního malý hoch. Slatinský ochotně přispěchá a mírně ho pokárá za okousané nehty.

Malí řešitelé se postupně zastavují v sakristii, u soch vedle kazatelny, u oltáře, u kropenky a v klenotnici. Po zdolání všech zastávek dojdou až k pokladnici, kde na ně čeká zasloužená odměna. „Je to krásně připravené, pan farář to udělal zábavné a zároveň děti inspiroval,“ pochvaluje si Hádlíková.

PŘIBLÍŽILI SVĚTCE

V šest hodin následuje mše svatá a po ní pokračuje představování velkopavlovického kostela. Tentokrát formou divadelních představení. Větší děti při své scénce přibližují svatého Václava, který se nachází na jedné ze soch v chrámu. „Václava pošlou na vyučení, pak jeho otec zemře a předá mu vládu. Chvíli za něj vládne jeho matka a potom ho zabije bratr,“ stručně popisuje děj režisérka Zdeňka Bálková.

Od půl osmé se ve farním sklepě koná přednáška Víno v Bibli. „Vinař ukáže, z jakých nádob víno lidé dřív pili, samozřejmě bude i ochutnávka,“ slibuje farář.