„Začali jsme v pátek v osm hodin večer. V tu dobu se již činilo sdružení 7DNÍ, jež vyrábělo s nejmenšími papírové netopýry. Hned po startu se začali producírovat první savci. Úroda byla hojná. Odchyt se natáhl do čtyř hodin do rána,“ překvapila ředitelka Centra ekologické výchovy Pálava Eva Řezáčová.

Nejvíc se podle jejího vyjádření „předváděli“ netopýři řasnatí. Těch bylo pětadvacet. „Netopýrů vodních potom dvanáct. Trojici uzavírali netopýři velkouší, jichž bylo jedenáct,“ vyjmenovala Řezáčová, podle jejíchž slov se čtrnáctý ročník akce na Turoldu opět vydařil.