Materiál poslouží také jako stručný přehled odrůdového sortimentu našich vinic a základní popis z nich vyrobených vín. Brožura je zdarma, zájemci si ji mohou vyzvednout v kanceláři Národního vinařského centra. Zástupci centra doporučují, aby se pro ni lidé stavili až po Novém roce.