Cyklostezku spojující obě místa plánovali Hustopečští už přibližně před pěti lety. „Trasa však vedla přes soukromé pozemky, proto jsme museli vyřešit nejdřív odkupy. Starovičtí na tom byli v tomhle lépe. Většina pozemků byla v jejich vlastnictví. Do konce roku chceme mít stavební povolení. Proto už máme vše nachystané,“ uvedla ke společným plánům obcí hustopečská starostka.

Kolem Starovic vedou tři cyklistické trasy. „Krajem kvetoucí révy, Velkopavlovická a v jižní části obce Moravská vinná,“ uvedla v programu rozvoje obce Starovice za zpracovatelský tým Hana Svobodová.

Cyklistická trasa by v budoucnu mohla pokračovat dál na Velké Němčice a potom na Brno.