„Neomylně našli čerstvou nátrž v upravovaném svahu a okamžitě ji obsadily," sdělil ornitolog Vlastimil Sajfrt ze Správy chráněné krajinné oblasti.

V minulém týdnu měly břehule vyhrabaných šestadvacet výletových otvorů z nor a stále hrabou nové. „Umístění potvrzuje pravidlo, že hnízdiště umístěná v kolmých březích vodních toků jsou čím dál vzácnější, kdežto hnízdišť v kolmých stěnách vzniklých činností člověka, často velmi vzdálených od vody, přibývá," zmínil Sajfrt.

Budova Střední průmyslové školy E. Beneše a obchodní akademie Břeclav.
Studenty v Břeclavi přestěhují na druhý břeh Dyje. Kvůli úsporám

Ochránci přírody nájemce pozemku na vzniklou situaci upozornili a domluvili se s ním na opatřeních, která zajistí nerušené vyhnízdění a neomezí jeho plánovanou činnost na daném pozemku.