„Pro návštěvníky pěší i na kole je připravená pergola s posezením, stojan na kola, odpadkový koš a schránka na informační turistické letáky. Nechybí však ani infotabule, která představuje Velké Pavlovice jako město vína a meruněk. Pojednává o historii i současnosti vinohradnictví a vinařství, představuje odrůdy révy vinné u nás vyšlechtěné a seznamuje se spolky, firmami a sdruženími, která se zabývají vinařstvím, jež má ve městě písemně doloženou tradici již téměř osm set let,“ prozradil velkopavlovický místostarosta Zdeněk Karber.

Ten spolu s turisty, kteří se zúčastnili čtvrtého ročníku Putování za burčákem v Modrých Horách, uvedl v sobotu novou odpočívku slavnostně do provozu.